Drivmedelstillägg för bud

Nivån på drivmedelstillägget bestäms av det genomsnittliga priset för diesel i Sverige per månad och SCB:s kontrollerade indextal för diesel (K92SÅ0900) används för att fastställa aktuellt drivmedelstillägg. Drivmedelstillägget justeras en gång per månad, och baseras på indextalet två månader före aktuell månad. T ex baseras maj månads drivmedelstillägg på mars månads index. För de orter som ställt om till helt fossilfria leveranser tillämpas  drivmedelstillägg baserat på HVO-index (K16SÅ0910).

Tillägget justeras den första i varje månad och förändringar aviseras cirka en vecka i förväg på denna sida. Det tillkommer ytterligare 3,5 % för trängselskatt i Stockholm och 2 % för trängselskatt i Göteborg. Kostnaden för drivmedelstillägget visas separat på fakturan.

Drivmedelstillägg marktransporter

Gäller från Diesel HVO
Per den 1 Juni 2023 14,4 % (Dieselindex 655,1) 18,0 % (HVO-index 236,6)
Per den 1 Maj 2023 14,8 % (Dieselindex 671,4) 18,3 % (HVO-index 241,5)