Drivmedelstillägg för bud

Nivån på drivmedelstillägget bestäms av det genomsnittliga priset för diesel i Sverige per månad och SCB:s kontrollerade indextal för diesel (K92SÅ0900) används för att fastställa aktuellt drivmedelstillägg. Drivmedelstillägget justeras en gång per månad, och baseras på indextalet två månader före aktuell månad. T ex baseras maj månads drivmedelstillägg på mars månads index. För de orter som ställt om till helt fossilfria leveranser tillämpas  drivmedelstillägg baserat på HVO-index (K16SÅ0910).

Tillägget justeras den första i varje månad och förändringar aviseras cirka en vecka i förväg på denna sida. Det tillkommer ytterligare 3,5 % för trängselskatt i Stockholm och 2 % för trängselskatt i Göteborg. Kostnaden för drivmedelstillägget visas separat på fakturan.

Drivmedelstillägg marktransporter

Gäller frånDieselHVO
Per den 1 Juni 202411,6 % (Diesel-index 555,8)13,4 % (HVO-index 187,5)
Per den 1 Maj 202411,5 % (Diesel-index 552,2)13,5 % (HVO-index 188,6)