Drivmedelstillägg för godstransporter inrikes

Med styckegods avses en fraktdragande vikt under 2 499 kg. 

ÅrMånadDMT Cargo Inrikes
2024FebruariStyckegods*: 21,80 %
Partigods*: 25,60 %
2024JanuariStyckegods*: 18,60 %
Partigods*: 20,20 %
2023DecemberStyckegods*: 27,40 %
Partigods*: 36,40 %
2023NovemberStyckegods*: 28,20 %
Partigods*: 37,20 %
2023OktoberStyckegods*: 26,60 %
Partigods*: 35,20 %
2023SeptemberStyckegods*: 26,60 %
Partigods*: 35,20 %
2023AugustiStyckegods*: 24,60 %
Partigods*: 32,20 %
2023JuliStyckegods*: 24,20 %
Partigods*: 31,60 %
2023JuniStyckegods*: 24,20 %
Partigods*: 31,60 %
2023MajStyckegods*: 25,60 %
Partigods*: 33,80 %
2023AprilStyckegods*: 26,60 %
Partigods*: 35,20 %
2023MarsStyckegods*: 26,00 %
Partigods*: 34,60 %
2023FebruariStyckegods*: 27,40 %
Partigods*: 36,40 %
2023JanuariStyckegods*: 28,20 %
Partigods*: 37,20 %