Marpol-konventionen som reglerar högsta tillåtna svavelinnehåll i fartygsbränsle kom med ett nytt svaveldirektiv den 1 januari 2015. Det nya direktivet innebär att svavelhalten i marina bränsle ska sänkas från dagens 1,0 till 0,1%. Detta omfattar all sjöfart på Östersjön, Nordsjön och Engelska kanalen (SECA-områden). På grund av detta pågår just nu ett intensivt arbete hos rederierna för att finna lösningar som möjliggör sänkningen av svavelutsläppen vilket också medför merkostnader för rederierna och därmed även för Bring.
Vi inför i augusti 2015 ett svaveltillägg för transporter till berörda internationella destinationer. Det nya svaveltillägget kommer inte att beröra transporter inom och mellan Sverige, Norge och Danmark.
Svaveltillägget beräknas utifrån fakturerad fraktkostnad, exklusive våra tilläggstjänster och övriga bränsletillägg. Kostnaden debiteras separat på fakturan.

 

Aktuellt svaveltillägg Giltigt från: 150801

Svaveltillägg (Marpol) för paket och pall

 PaketPall
Inrikes inom Norden0%0%
Från Sverige, Danmark och Norge till EU och resten av världen0,4%1,5%
Från övriga EU/resten av världen till Sverige, Norge och Danmark0,4%1,5%
Från Sverige, Danmark och Norge till Finland1,7%4%
Från Finland till Sverige, Danmark och Norge1,7%4%
Från Finland till övriga EU/resten av världen2,1%5,5%
Från EU/resten av världen till Finland2,1%5,5%