Svaveltillägg (Marpol) för paket och pall

Marpol-konventionen som reglerar högsta tillåtna svavelinnehåll i fartygsbränsle kom med ett nytt svaveldirektiv den 1 januari 2015. Det nya direktivet innebär att svavelhalten i marina bränsle ska sänkas från dagens 1,0 till 0,1%. Detta omfattar all sjöfart på Östersjön, Nordsjön och Engelska kanalen (SECA-områden). På grund av detta pågår just nu ett intensivt arbete hos rederierna för att finna lösningar som möjliggör sänkningen av svavelutsläppen vilket också medför merkostnader för rederierna och därmed även för Bring.

Vi införde i augusti 2015 ett svaveltillägg för transporter till berörda internationella destinationer. Det nya svaveltillägget kommer inte att beröra transporter inom och mellan Sverige, Norge och Danmark.

Svaveltillägget beräknas utifrån fakturerad fraktkostnad, exklusive våra tilläggstjänster och övriga bränsletillägg. Kostnaden debiteras separat på fakturan.

 

Aktuellt svaveltillägg

Giltigt från: 150801

Från

Till

Paket

Pall

Sverige, Danmark, Norge

Sverige, Danmark, Norge

0,0%

0,0%

Sverige, Danmark, Norge

Övriga EU/resten av världen

0,4%

1,5%

Övriga EU/resten av världen

Sverige, Danmark, Norge

0,4%

1,5%

Sverige, Danmark, Norge

Finland

1,7%

4,0%

Finland

Sverige, Norge, Danmark

1,7%

4,0%

Finland

Övriga EU/resten av världen

2,1%

5,5%

Övriga EU/resten av världen

Finland

2,1%

5,5%