Drivmedelstillägg för hemleveranser

Brings drivmedelstillägg för hemleveranser baseras på den mix av drivmedel som används. Den aktuella drivmedelsmixen återfinns i tabellen nedan.

Nivån för drivmedelstillägget bestäms av det genomsnittliga priset i Sverige per månad och SCB:s kontrollerande indextal för diesel (K92SÅ0900) och HVO (K16SÅ0910) används för att fastställa aktuellt drivmedelstillägg.

Drivmedelstillägget justeras en gång per månad, och baseras på indextalet två månader före aktuell månad. T ex baseras maj månads drivmedelstillägg på mars månads index.

Tillägget justeras den första i varje månad och förändringarna aviseras cirka en vecka i förväg på denna sida. Drivmedelstillägget kommer att förändras i takt med att vi ställer om till andra drivmedel samt när indextal finns tillgängliga hos SCB. Det kommer ytterligare 3.5 % för trängselskatt i Stockholm och 2 % för trängselskatt i Göteborg. Kostnaden för drivmedelstillägget visas separat på fakturan.

Hemleveranser enbart lastmile

Gäller frånDiesel (K92SÅ0900)HVO (K16SÅ0910)Drivmedels-
tillägg
Per den 1 maj 2024Dieselindex 552,2HVO-index 188,611,70 %
Per den 1 april 2024Dieselindex 559,8HVO-index 193,612,30 %

Hemleveranser inklusive linjedragning

Gäller frånDiesel (K92SÅ0900)HVO (K16SÅ0910)Drivmedels-
tillägg
Per den 1 maj 2024Dieselindex 552,2HVO-index 188,614,77 %
Per den 1 april 2024Dieselindex 559,8HVO-index 193,615,49 %