Drivmedelstillägg för hemleveranser

Brings drivmedelstillägg för hemleveranser baseras på den mix av drivmedel som används. Den aktuella drivmedelsmixen återfinns i tabellen nedan. 
Nivån för drivmedelstillägget bestäms av det genomsnittliga priset i Sverige per månad och SCB:s kontrollerande indextal för diesel (K92SÅ0900) och HVO (K16SÅ0910) används för att fastställa aktuellt drivmedelstillägg. 
Drivmedelstillägget justeras en gång per månad, och baseras på indextalet två månader före aktuell månad. T ex baseras maj månads drivmedelstillägg på mars månads index. 

Tillägget justeras den första i varje månad och förändringarna aviseras cirka en vecka i förväg på denna sida. Drivmedelstillägget kommer att förändras i takt med att vi ställer om till andra drivmedel samt när indextal finns tillgängliga hos SCB. Det kommer ytterligare 3.5 % för trängselskatt i Stockholm och 2 % för trängselskatt i Göteborg. Kostnaden för drivmedelstillägget visas separat på fakturan.

Hemleveranser enbart lastmile

Gäller från Diesel (K92SÅ0900) HVO (K16SÅ0910) Drivmedelstillägg
Per den 1 juni 2022 Dieselindex 750,3 HVO-index 246,1 20,50 %
Per den 1 maj 2022 Dieselindex 713,8 HVO-index 248,5 19,85 %


Hemleveranser inklusive linjedragning

Gäller från Diesel (K92SÅ0900) HVO (K16SÅ0910) Drivmedelstillägg
Per den 1 juni 2022 Dieselindex 750,3 HVO-index 246,1 26,42 %
Per den 1 maj 2022 Dieselindex 713,8 HVO-index 248,5 25,24 %