Drivmedelstillägg för hemleveranser

Brings drivmedelstillägg för hemleveranser baseras på den mix av drivmedel som används. Den aktuella drivmedelsmixen återfinns i tabellen nedan. 
Nivån för drivmedelstillägget bestäms av det genomsnittliga priset i Sverige per månad och SCB:s kontrollerande indextal för diesel (K92SÅ0900) och HVO (K16SÅ0910) används för att fastställa aktuellt drivmedelstillägg. 
Drivmedelstillägget justeras en gång per månad, och baseras på indextalet två månader före aktuell månad. T ex baseras maj månads drivmedelstillägg på mars månads index. 

Tillägget justeras den första i varje månad och förändringarna aviseras cirka en vecka i förväg på denna sida. Drivmedelstillägget kommer att förändras i takt med att vi ställer om till andra drivmedel samt när indextal finns tillgängliga hos SCB. Det kommer ytterligare 3.5 % för trängselskatt i Stockholm och 2 % för trängselskatt i Göteborg. Kostnaden för drivmedelstillägget visas separat på fakturan.

Hemleveranser enbart lastmile

Gäller från Diesel (K92SÅ0900) HVO (K16SÅ0910) Drivmedels-
tillägg
Per den 1 december 2022 Dieselindex 806,8 HVO-index 273,7 23,85 %
Per den 1 november 2022 Dieselindex 731,3 HVO-index 255,7 20,8 %


Hemleveranser inklusive linjedragning

Gäller från Diesel (K92SÅ0900) HVO (K16SÅ0910) Drivmedels-
tillägg
Per den 1 december 2022 Dieselindex 806,8 HVO-index 273,7 30,58 %
Per den 1 november 2022 Dieselindex 731,3 HVO-index 255,7 26,45 %