Drivmedelstillägg för hemleveranser

Brings drivmedelstillägg för hemleveranser baseras på den mix av drivmedel som används. Den aktuella drivmedelsmixen återfinns i tabellen nedan. 
Nivån för drivmedelstillägget bestäms av det genomsnittliga priset i Sverige per månad och SCB:s kontrollerande indextal för diesel (K92SÅ0900) och HVO (K16SÅ0910) används för att fastställa aktuellt drivmedelstillägg. 
Drivmedelstillägget justeras en gång per månad, och baseras på indextalet två månader före aktuell månad. T ex baseras maj månads drivmedelstillägg på mars månads index. 

Tillägget justeras den första i varje månad och förändringarna aviseras cirka en vecka i förväg på denna sida. Drivmedelstillägget kommer att förändras i takt med att vi ställer om till andra drivmedel samt när indextal finns tillgängliga hos SCB. Det kommer ytterligare 3.5 % för trängselskatt i Stockholm och 2 % för trängselskatt i Göteborg. Kostnaden för drivmedelstillägget visas separat på fakturan.

Hemleveranser enbart lastmile

Gäller från Diesel (K92SÅ0900) HVO (K16SÅ0910) Drivmedels-
tillägg
Per den 1 april 2023 Dieselindex 696,5 HVO-index 240,1 18,85 %
Per den 1 mars 2023 Dieselindex 730,6 HVO-index 248,4 20,20 %


Hemleveranser inklusive linjedragning

Gäller från Diesel (K92SÅ0900) HVO (K16SÅ0910) Drivmedels-
tillägg
Per den 1 april 2023 Dieselindex 696,5 HVO-index 240,1 23,99 %
Per den 1 mars 2023 Dieselindex 730,6 HVO-index 248,4 25,83 %