Drivmedelstillägg för bud och hemleveranser

Nivån på drivmedelstillägget bestäms av det genomsnittliga priset för diesel i Sverige per månad och SCB:s kontrollerade indextal för diesel (K92SÅ0900) används för att fastställa aktuellt drivmedelstillägg. Drivmedelstillägget justeras en gång per månad, och baseras på indextalet två månader före aktuell månad. T ex baseras maj månads drivmedelstillägg på mars månads index. För de orter som ställt om till helt fossilfria leveranser tillämpas  drivmedelstillägg baserat på HVO-index (K16SÅ0910).

Tillägget justeras den första i varje månad och förändringar aviseras cirka en vecka i förväg på denna sida. Drivmedelstilläggets procentsatser och intervall i tabellen justeras varje år. Det tillkommer ytterligare 3,5 % för trängselskatt i Stockholm och 2 % för trängselskatt i Göteborg. Kostnaden för drivmedelstillägget visas separat på fakturan.

Drivmedelstillägg marktransporter

Budtransporter

Gäller från Diesel HVO
Per den 1 januari 2022 11,5 % (Dieselindex 571,7) 9,6 % (HVO-index 167,9)
Per den 1 december 2021 11,0 % (Dieselindex 560,3) 9,6 % (HVO-index 166,4)


Hemleveranser enbart lastmile

Gäller från Diesel HVO
Per den 1 januari 2022 11,5 % (Dieselindex 571,7) 9,6 % (HVO-index 167,9)
Per den 1 december 2021 11,0% (Dieselindex 560,3) 9,6 % (HVO-index 166,4)


Hemleveranser inklusive linjedragning

Gäller från Diesel HVO
Per den 1 januari 2022 11,5 % (Dieselindex 571,7) 12,8 % (HVO-index 167,9)
Per den 1 december 2021 15,3 % (Dieselindex 560,3) 12,8% (HVO-index 166,4)


Tabell med beräkningsgrund

Dieselindex DMT Hemleverans enbart lastmile DMT Hemleverans inkl linjedragning
267-281 0,0 % 0,0 %
282-297 0,5 % 0,7 %
298-313 1,0 % 1,4 %
314-328 1,5 % 2,1 %
329-344 2,0 % 2,8 %
345-360 2,5 % 3,5 %
361-390 3,0 % 4,2 %
391-405 3,5 % 4,9 %
406-421 4,0 % 5,6 %
422-437 4,5 % 6,3 %
438-452 5,0 % 6,9 %
453-468 5,5 % 7,6 %
469-484 6,0 % 8,3 %
485-492 6,5 % 9,0 %
493-500 7,0 % 9,7 %
501-508 7,5 % 10,4 %
509-516 8,0 % 11,1 %
517-524 8,5 % 11,8 %
525-532 9,0 % 12,5 %
533-540 9,5 % 13,2 %

 

HVO-index DMT Hemleverans enbart lastmile DMT Hemleverans inkl linjedragning
106-110 3,6 % 4,4 %
111-115 4,1 % 5,1 %
116-120 4,6 % 5,8 %
120-125 5,1 % 6,5 %
125-130 5,6 % 7,2 %
131-135 6,1 % 7,9 %
136-140 6,6 % 8,6 %
141-145 7,1 % 9,3 %
146-150 7,6 % 10,0 %
151-155 8,1 % 10,7 %
156-160 8,6 % 11,4 %
161-165 9,1 % 12,1 %
166-170 9,6 % 12,8 %
175-180 10,1 % 13,5 %