Drivmedelstillägg för bud och hemleveranser

Nivån på drivmedelstillägget bestäms av det genomsnittliga priset för diesel i Sverige per månad och SCB:s kontrollerade indextal för diesel (K92SÅ0900) används för att fastställa aktuellt drivmedelstillägg. Drivmedelstillägget justeras en gång per månad, och baseras på indextalet två månader före aktuell månad. T ex baseras maj månads drivmedelstillägg på mars månads index. För de orter som ställt om till helt fossilfria leveranser tillämpas  drivmedelstillägg baserat på HVO-index (K16SÅ0910).

Tillägget justeras den första i varje månad och förändringar aviseras cirka en vecka i förväg på denna sida. Drivmedelstilläggets procentsatser och intervall i tabellen justeras varje år. Det tillkommer ytterligare 3,5% för trängselskatt i Stockholm och 2% för trängselskatt i Göteborg. Kostnaden för drivmedelstillägget visas separat på fakturan.

Drivmedelstillägg marktransporter

Budtransporter

Gäller från Diesel HVO
Par den 1 mars 2021 4,5% (Dieselindex 435,2) 6,6% (HVO-index 138,7)
Per den 1 februari 2021 4.0% (Dieselindex 414,4) 6,1% (HVO-index 133,6)


Hemleveranser enbart lastmile

Gäller från Diesel HVO
Per den 1 mars 2021 4,5% (Dieselindex 435,2) 6,6% (HVO-index 138,7)
Per den 1 februari 2021 4,0% (Dieselindex 414,4) 6,1% (HVO-index 133,6)


Hemleveranser inklusive linjedragning

Gäller från Diesel HVO
Per den 1 mars 2021 6,3% (Dieselindex 435,2) 8,6% (HVO-index 138,7)
Per den 1 februari 2021 5,6% (Dieselindex 414,4) 7,9% (HVO-index 133,6)


Tabell med beräkningsgrund

Dieselindex DMT Hemleverans enbart lastmile DMT Hemleverans inkl linjedragning
267-281 0,0% 0,0%
282-297 0,5% 0,7%
298-313 1,0% 1,4%
314-328 1,5% 2,1%
329-344 2,0% 2,8%
345-360 2,5% 3,5%
361-390 3,0% 4,2%
391-405 3,5% 4,9%
406-421 4,0% 5,6%
422-437 4,5% 6,3%
438-452 5,0% 6,9%
453-468 5,5% 7,6%
469-484 6,0% 8,3%
485-492 6,5% 9,0%
493-500 7,0% 9,7%
501-508 7,5% 10,4%
509-516 8,0% 11,1%
517-524 8,5% 11,8%
525-532 9,0% 12,5%
533-540 9,5% 13,2%

 

HVO-index DMT Hemleverans enbart lastmile DMT Hemleverans inkl linjedragning
106-110 3,6% 4,4%
111-115 4,1% 5,1%
116-120 4,6% 5,8%
120-125 5,1% 6,5%
125-130 5,6% 7,2%
131-135 6,1% 7,9%
136-140 6,6% 8,6%
141-145 7,1% 9,3%
146-150 7,6% 10,0%
151-155 8,1% 10,7%
156-160 8,6% 11,4%
161-165 9,1% 12,1%
166-170 9,6% 12,8%
175-180 10,1% 13,5%