Leverans till paketombud – en nyckelaspekt för din webbutik

Leverans till paketombud – en nyckelaspekt för din webbutik

Antalet leveranser och returer via paketbox och hemleverans har ökat markant de senaste åren. Men trots det är det alltjämt traditionella leveranser till paketombud som är det mest populära leveransalternativet för skandinaviska nätkunder. Webbutiker som erbjuder leveranser till paketombud kan dra nytta av stora fördelar för både sina kunder och den egna verksamheten. Här kan du läsa varför paketombud är en nyckelaspekt för din webbutik.

En kvinna går med paket i famnen utanför ett Bring paketombud

Paketombud – det mest populära leveransalternativet

E-handeln växer konstant och antalet webbutiker som konkurrerar om nätkunderna fortsätter att öka. Den här utvecklingen gör också att antalet leveransalternativ blir allt fler. Vår senaste statistik från Bring Research visar dock att de tre vanligaste leveransalternativen för skandinaviska nätkunder fortsatt är paketombud, hemleverans eller paketbox.

40–50% av skandinaviska nätkunder väljer leverans till paketombud

Enligt statistik från Bring Research (från november 2023) visar det sig att leverans till paketombud inom e-handeln är och fortsätter vara det mest populära leveransalternativet för nätkunder. Leveransmetoden innebär att paketet levereras till en butik, kiosk, närlivs eller liknande där kunder kan hämta paket under öppettiderna. Det innebär personlig service, ökad tillgänglighet och flexibilitet för leverans och retur, samt en minskad risk för misslyckade leveransförsök.

Statistiken från Bring Research är tagen från en undersökning bland tusentals skandinaviska nätkunder som nyligen gjort ett onlineköp. Här ställdes bland annat frågan "Vilket leveransalternativ valde du för ditt senaste onlineköp?” Här visade resultatet att 41% i Sverige, 53% i Danmark och 42% i Norge hade valt paketombud.

På frågan ”Vilket leveransalternativ kommer du att välja vid nästa köp?” hamnade paketombud också i topp, dock med något lägre siffror (Sverige 24%, Danmark 41% och Norge 31%). 

En kvinna står på ett paketombud och tar emot ett paket över disken
 

Fördelar med leverans till paketombud för din webbutik 

Varför är då leveranser till paketombud en nyckelaspekt för din webbutik? Här listar vi flera fördelar för både dina kunder och din egen verksamhet, samt hur paketombuden bidrar till ökad kundnöjdhet och mer effektiv logistik.

Ökad bekvämlighet och flexibilitet

Som vi alla vet är tid hårdvaluta och vi gör allt vi kan för att effektivisera våra dagar. Genom att erbjuda leveranser och returer till och från ett brett utbud av paketombud på olika platser, ger du dina kunder möjligheten att välja det utlämningsställe som passar dem bäst. Till exempel, vissa kunder föredrar att inte behöva anpassa sig till specifika tider för hemleverans, och vill istället hämta eller returnera paket i en mataffär eller butik.

Vad nätkunder anser vara bekvämt och flexibelt beror på deras egna behov. Det är därför förmånligt om du kan erbjuda en helhetslösning för leveranser i din webbutik som inkluderar flera olika leveransalternativ. 

Minskad risk för misslyckade leveransförsök

Vi kan alla också känna igen oss i frustrationen över en missad leverans. Och, självklart är det lika frustrerande för webbutiken. Misslyckade leveransförsök kostar dyrbara resurser och onödiga leveranskostnader, plus att det skapar irritation för kunder.

Att säkerställa att paketen når kunder på ett smidigt sätt, eller att paketen faktiskt levereras till kunderna och inte behöver skickas tillbaka till lagret, är därför en av de allra största utmaningarna för webbutiker. Genom att erbjuda leverans till paketombud minskar du risken för att leveranser misslyckas, till exempel om kunden inte är hemma vid leveranstidpunkten eller om en paketbox är full. Detta då kunden själv kan hämta (eller returnera) paket när det passar dem. Dessutom har ombuden mycket större kapacitet för att ta hand om stora volymer, vilket gör att du kan vara säker på att paket får plats och att kunderna slipper bli frustrerade på grund av förändringar i sina leveranser.

Kostnadseffektiv leveranslösning

Leverans och retur via paketombud är oftast en kostnadseffektiv lösning för webbutiker. Genom att samarbeta med en pålitlig och professionell leveranspartner kan du dra nytta av deras etablerade nätverk av utlämningsställen och därmed minska på dina egna leveranskostnader. En partner kan dessutom i många fall också förhandla fram förmånliga avtal och volymrabatter, vilket ytterligare minskar dina kostnader och ökar din lönsamhet.

Förbättrar kundrelationen och lojaliteten

Att erbjuda kundanpassade leveranser visar att du bryr dig om kundernas behov och prioriterar deras köpupplevelse. Här är leverans till paketombud ett smart sätt att stärka och upprätthålla relationen med dina kunder, samt öka lojaliteten gentemot ditt varumärke. Att leveranser och returer också betjänas av servicepersonal på ombudet bidrar också till en smidigare och mer personlig kundupplevelse.

Erbjud heltäckande leveranser och stärk ditt varumärke

Om du som e-handlare vill förbättra kundupplevelsen och ligga steget före dina konkurrenter är det en stor fördel om leveranserna i din webbutik ingår i en helhetslösning. Här bör till exempel vanliga alternativ som paketombud, paketbox och hemleverans ingå, vilket gör att dina kunder får fler leveransalternativ och valmöjligheter. Det här visar att du sätter dina kunders behov och önskemål i första rummet.

Kom ihåg – kunder pratar med varandra. Varför inte göra dina leveranser till ett av dina starkaste säljargument, samtidigt som du förbättrar kundupplevelsen, minskar på kostnader och ökar din konkurrenskraft?

Vill du ta del av värdefulla insikter om hur du kan erbjuda de leveransalternativ som dina kunder efterfrågar?

Ladda ner vår produktguide för att se hur din webbutik kan erbjuda större flexibilitet och bekvämlighet med hjälp av kundanpassade leveransalternativ.

Dela artikel