Detta hittar du i Warehousing-instrumentpanelen i Mybring

Få en snabb och enkel överblick genom vår instrumentpanel. Här visualiserar vi den information och de transaktioner som är viktiga för ditt lager- och logistikarbete.

Svart-vit bild på laptop, på skärmen visas Mybring

Instrumentpanelen är den nya startsidan när du öppnar Warehousing. Den är uppdelad i tre sektioner (översikt, ekonomi och kvalitet), där vi vill ge dig en användbar översikt över hur trafiken in och ut ur vårt lager ser ut.

Översikt

Översikten visar antalet aktiva ordrar och låter dig öppna filtrerade säljorderlistor för de olika kategorierna om du vill se detaljerad information. Om du använder Bring som transportör visar vi också status hela vägen till dina kunder.

Detta betyder statusarna i översikten:

 • Nytt
  Antalet ordrar vi har tagit emot, men inte påbörjat ännu
 • Under arbete
  Antalet ordrar som har lagts till i en plocklista och plockas nu
 • Plockat
  Antalet ordrar som har plockats och förberetts för sändning
 • Slutfört i lager i dag
  Antalet ordrar som vi har lämnat över till transport i dag
 • Avbokat i dag
  Antalet ordrar som har annullerats i dag
 • Skickat
  Antalet ordrar som har hämtats av Posten/Bring för transport till din kund
 • Ankommit till utlämningsställe
  Antalet ordrar som väntar på upphämtning av dina kunder
 • Levererat i dag
  Antalet ordrar som har levererats till dina kunder i dag

Förutom en översikt över dina säljordrar får du även en veckorapport, som visar genomförda ordrar de senaste sju dagarna. Dessutom kan du se och öppna dina senaste inköpsordrar för mer information.

Ekonomi

Fliken ”Ekonomi” visar dina lagerkostnader och räknar ut kostnad per försäljningsorder per månad.

Genom att klicka på de olika månaderna får du se nyckeltalen och får även en länk till de aktuella fakturor som har skickats denna månad.

Kvalitet

På kvalitetsfliken visas nyckeltal kopplade till avtalskvalitet.

Den första rutan visar ”Orderrader som har plockats korrekt”. Genom att klicka på de olika månaderna får du upp detaljer för den aktuella månaden i form av antalet ordrar, antalet plockfel och andel utan plockfel. Dessutom visas en lista över dina kundserviceärenden med plockfel kopplade till ordernummer.