Så skapar du flera säljordrar samtidigt i Mybring

Du kan enkelt skapa flera säljordrar i Mybring genom att importera en Excel-fil, som skickas direkt till varulagret för produktion av ordrarna.

Svart-vit bild på laptop, på skärmen visas Mybring

Skapa flera säljordrar:

    1. Klicka på ”Säljorder” och välj ”Importera från fil”.  
    2. Tryck på ”Välj fil” och ladda upp önskad fil.
    3. Klicka på ”Import” för att bearbeta ordrar från filen.

Säljordrar markeras som gröna och får statusen ”Ja” när importen har genomförts.

Viktigt! Använd den tillhörande Excel-mallen när du importerar säljordrar, det förenklar bearbetningen av ordrarna. Mallen är uppdelad i två flikar, en för ordrar och en för artiklar som är kopplade till ordrarna.

Du kan också öppna fönstret med förklaringar till kolumner och koder som kan användas i Excel-filen.