Få en kickstart på karriären som trainee hos Bring och Posten Norge

Tar du snart examen och är intresserad av personlig utveckling och ansvarstagande roller i en framtidsfokuserad koncern? Då kan Brings och Posten Norges traineeprogram vara rätt för dig!

En del av någonting större

Posten Norge är en nordisk post- och logistikkoncern som utvecklar och levererar helhetliga lösningar inom post, kommunikation och logistik. Koncernen har två märkesvaror; Posten vänder sig till privatkunder i Norge, och Bring jobbar med företagskunder i hela Norden.

Vi hjälper våra kunder med allt från e-handel till läkemedelstransporter och hanterar allt från brev till tungt gods. Vår vision är att göra vardagen enklare och världen mindre!

Posten Norge består idag av 15 000 medarbetare som alla jobbar hårt för att anpassa sig i en marknad i stor förändring. I koncernen satsas det mer än någonsin på innovation och digitalisering och områden som AR (augmented reality), VR (virtual reality), robotisering och AI (artificial intelligence) är alla en del av detta.

En av Brings elcyklar

Hållbarhet och miljö är ett av våra viktigaste satsningsområden. 2008 satte vi ett mål om att minska våra utsläpp med 40% till 2020. Detta uppnådde vi redan 2017. Vårt nya mål? Att bara använda oss av förnybar energi i samtliga fordon och byggnader senast år 2025. Vi hoppas att du vill vara med på resan!

Läs mer om koncernen och Bring Sverige

20 år av samlad kunskap

Posten och Brings traineeprogram är en unik möjlighet att kombinera och utveckla kunskap och nätverk i en stor nordisk koncern. Positionen som trainee ger en fantastisk början på en karriär som en av nyckelpersonerna i vår organisation.

Traineer kull 19 på Bring

Traineeprogrammet har funnits i koncernen i 20 år och är en viktig del av satsningen på intern ledarutveckling och kunskapsförsörjning. Traineeprogrammet har ett mycket gott rykte inom koncernen och många alumner har idag centrala ledarroller enda upp i koncernledningen. Två decennier av ständig utveckling och förbättring av programmet gör att vi idag är säkra på att det är ett framgångskoncept, för koncernen liksom för traineerna.

En framgångsfaktor för traineeprogrammet är att vi bara rekryterar ett fåtal, endast fem, traineer varje år. Detta tror jag är viktigt för att säkra att traineeprogrammet inte bara är ett rekryteringsprogram, men också ett kvalitetssäkrat utvecklingsprogram där vi har möjlighet att fokusera på uppföljning och personlig utveckling för varje enskild trainee.

Tone Wille, koncernchef

Möt några av våra tidigare traineer och hör mer om vad de arbetar med idag

Traineeprogrammets byggstenar

Traineeprogrammet pågår i två år och under denna tid är traineen på tre valbara längre placeringar på olika ställen i koncernen. Förutom en månad under första året som är helt dedikerad till att besöka driftsmiljöer, har man även chansen att få ledarskapserfarenhet i produktion under den första sommaren. Detta ger chans till mycket god helhetsförståelse och insikt i organisationen.

Traineer kull 19 på Bring
Traineer kull 19. Längst fram: Anne Marthe Magnussen, Sofia Hagström, Asbjørn Rake. Bak: Pernille Wibe och Hedda Malmström.

Som en del av traineeprogrammet kommer du märka att din personliga utveckling står i fokus. Traineerna uppmanas och stöttas i att utarbeta en egen utvecklingsplan för traineeperioden och fortsatt karriär. Det finns en stor stödapparat kring traineen med traineekoordinator, den närmaste ledaren och en personlig mentor som hjälper traineen med den yrkesmässiga och personliga utvecklingen.

Parallellt med de olika placeringarna anordnas totalt åtta ledarskapsutbildningar och kurser i arbetsmetodik. Kompetensdagar varje månad tillför ny kunskap om Brings organisation, strategi, marknad och värdekedja.

Genom traineeprogrammet är du fast anställd från dag ett och efter avslutat program är du garanterad en fast ställning i koncernen. Var du vill jobba och vad du vill jobba med styr du själv.

Vad krävs av dig?

Endast fantasin sätter gränser för vad man kan jobba med i en stor logistikkoncern som Posten och Bring, och även under traineeprogrammet väljer du fritt vad du är intresserad av att lära dig mer om. Därför söker vi ambitiösa traineer med stor variation i studiebakgrund. Det enda kravet är att du har en masterexamen och maximalt två års arbetslivserfarenhet efter studierna.

Studieområden som är speciellt intressanta inkluderar logistik, ekonomi, IT, management, innovation, projektledning, HR/HMS, strategi, verksamhetsutveckling, marknadsföring, samhällsvetenskap, miljö och CSR.

Traineeprogrammet är gemensamt för koncernen och dina kollegor kommer från hela norden. I ansökan får du specificera om du vill ha bas i Sverige (Stockholm), Danmark (Köpenhamn) eller Norge (Oslo). Alla traineer har sin första hospitering (sex månader) i Oslo. Väljer du att ha bas i Stockholm eller Köpenhamn får du under första placeringen boendet i Oslo täckt.

En ny traineekull påbörjar sin resa varje höst

Vill du bli en del av kull 23? Ansökan öppnar i augusti 2022 och traineeprogrammet har uppstart i september 2023.