Vanliga frågor

Vem söker vi? Vad är en typisk traineeuppgift? Här hittar du svar på de vanligaste frågorna från kandidater.

Binder jag mig till att arbeta i Posten och Bring efter att jag är färdig som trainee?

Som trainee får du fast anställning från första dagen. Det betyder att du inte är bunden till något utöver ordinarie uppsägningstid, varken under traineeperioden eller efteråt.

Det finns en mängd olika traineeprogram, varför ska jag välja just detta?

Hos oss sitter du själv i förarsätet när det gäller din egen utveckling. Du kan välja bland många olika och utmanade uppgifter. Detta eftersom koncernen är stor, och traineerna är eftertraktade. Programmet innehåller också ett omfattande ledarskapsprogram, uppföljning och stöttning från din ledare under placeringen, mentor, traineekoordinator och tidigare traineer.

En annan fördel med traineeprogrammet i Posten och Bring är att hospiteringarna är långa nog för att du ska kunna spela en viktigt roll för arbetet i avdelningarna du är arbetar i under dina placeringar. Detta ger dig förståelse som kommer väl till pass när du ska forma din väg vidare inom koncernen.

Hur ser möjligheten för att arbeta utomlands under och efter traineeprogrammet ut?

Posten och Bring har Norden som hemmamarknad. Det är därför stora möjligheter att jobba i Sverige och Norge, och även Danmark. Det samma gäller anställningen efter traineeprogrammet.

Vad för slags utbildningsbakgrund krävs?

Masterexamen och högst två års arbetslivserfarenhet efter det. Vi önskar mångfald och väger där in utbildning, personliga egenskaper, kön och kulturell bakgrund. Vi ser på variation och bredd i din utbildning och intressen som en fördel. Områden med särskilt intresse är logistik, IT, ekonomi, strategi, affärsutveckling, ledarskap, HR, innovation, marknadsföring, samhällsvetenskap, miljö och CSR.

Vad menas med hospitering?

Under traineeperiod som pågår i två år kommer du att få möjlighet till att arbeta i tre olika avdelningar, med uppgifter anpassade för din kompetens och ditt behov för lärande. En sådan arbetsperiod kallas för placering. I tillägg till de tre placeringarna, som pågår mellan sex och åtta månader, får du uppemot tre månaders placering i driften, för att förstå hela värdekedjan och för att få ledarerfarenhet.

Hur ser rekryteringsprocessen ut?

Vi genomför en grundlig, men effektiv och snabb rekryteringsprocess. Alla ansökningar blir lästa, innan vi bjuder in ungefär 40 sökande till en rekryteringsdag. De som blir utvalda kommer att få mer information om koncernen, delta i gruppuppgifter och genomföra individuella tester. Cirka 20 av dessa 40 kommer bli inbjudna till ytterligare intervjuer med återkoppling på tester, och ytterligare värdering. Referenser kontrolleras före ett erbjudande om anställning ges. Hela processen förväntas vara klar inom en månad från det att sista ansökningsdatum varit.

Vad sker efter traineeperioden?

Innan du avslutar traineeprogrammet, kommer traineekoordinatorn sätta i gång med processen att hitta en fast och relevant anställning. Det samlas in anställningsbehov från alla avdelningar och divisioner, för att säkra ett spektrum av valmöjligheter. Utifrån det försöker vi hitta den bästa möjliga matchen mellan dina önskemål och ambitionsnivå och koncernens kompetensbehov.

Vilka ämnesområden och ställningar är mest vanligt att ha efter traineeprogrammet?

Exempel på ämnesområden:

 • Analyser (kund-, marknad-, konkurrent-, lönsamhet, etc.)
 • Samhällsansvar
 • Hållbarhet och miljö
 • HR och organisationsutveckling
 • Affärsutveckling
 • IT
 • Ledarskap med personalansvar
 • Logistik
 • Marknadskampanjer
 • Marknadsutveckling
 • Varumärkesbyggande
 • Produktutveckling
 • Processeffektivisering
 • Projektledning
 • Strategi
 • Ekonomi


Exempel på anställningar efter traineeperioden:

 • ​​​​​Analytiker
 • Controller
 • Distributionschef
 • Affärsutvecklare
 • Marknadschef
 • Produktägare
 • Projektledare
 • Distrikts/regions-chef
 • Säljchef
 • Seniorrådgivare
 • Strategirådgivare
 • Terminalchef

Hittar du inte svar på det just du undrar över? Skicka gärna dina frågor på Instagram, eller ta kontakt med traineekoordinator Maria Løberg (maria.loberg@posten.no, +47 922 87 567).

Dela artikel