Vanliga frågor

Vanliga frågor

Hittar du inte svar på det just du undrar över? Skicka gärna dina frågor till oss på Instagram @postenbringtrainee, eller kontakta traineekoordinator Siri Eriksen Gjølme (+47 976 01 533). 

  • Som trainee blir du fast anställd från första dagen. Det innebär att du inte har några bindningar utöver den vanliga uppsägningstiden varken under traineeperioden eller efteråt.

  • Det finns ingen typisk traineeposition, och det är också en av styrkorna i programmet. Positionerna som anmäls är löpande behov från alla områden inom koncernen, vilket gör att du som trainee blir involverad i att lösa aktuella utmaningar. Om du är proaktiv och uttrycker vilka professionella och personliga utmaningar du vill ta dig an, har du som trainee också stor möjlighet att påverka och utforma dina egna uppgifter under dina rotationer.

  • Hos oss har du kontrollen över din egen utveckling. Du kan välja bland många olika utmanande befattningar. Detta beror på att koncernen är stor och traineerna är eftertraktade. Du får själv välja var du vill göra dina rotationer. Programmet inkluderar också omfattande ledarutbildning, uppföljning och stöd från hospiteringschefer, mentor, traineekoordinator och tidigare traineer. En annan fördel med traineeprogrammet på Posten och Bring är att rotationerna är tillräckligt långa för att du själv ska spela en viktig roll i avdelningens arbete. Det ger dig en förståelse som kommer väl till pass när du ska välja din fortsatta karriärväg. 

  • Posten och Bring verkar inom Norden som sin hemmamarknad. Det finns därför stora möjligheter att arbeta utanför Norges gränser, främst i Sverige och Danmark. Samma möjligheter gäller även efter traineeperioden.

  • En masterexamen och eventuellt upp till två års arbetslivserfarenhet. Vi strävar efter mångfald när det gäller personliga egenskaper, utbildning, erfarenhet, kön och kulturell bakgrund. Vi ser en fördel i variation och bredd inom ämnesområden och intressen. Områden av särskilt intresse inkluderar logistik, IT, ekonomi, strategi, affärsutveckling, ledarskap, projektledning, HR/HMS/OU, innovation, marknadsföring, samhällsvetenskap, miljö och CSR.

  • Innan du avslutar traineeprogrammet kommer traineekoordinatorn att påbörja processen för att placera dig i en fast, relevant tjänst. Vi samlar in behovet av tjänster från alla avdelningar inom koncernen för att ge dig ett urval av möjligheter. På det sättet uppnår vi en bästa möjliga matchning mellan dina önskemål och ambitioner och företagets kompetensbehov.

  • Ja! Under tiden du arbetar som trainee har du möjlighet att utmana dig själv inom både bekanta och obekanta ämnesområden. Det är helt upp till dig hur mycket du vill arbeta inom ditt studieområde. Läs mer om vad tidigare traineer har gjort under sin traineeperiod och vilken utbildning de har på vår hemsida.