Om traineeprogrammet

Om traineeprogrammet

Posten och Brings traineeprogram sträcker sig över två år. Under perioden får du möjlighet att genomgå fyra rotationer, förvärva kunskap om verksamheten och utveckla dina personliga färdigheter och ledaregenskaper. Du har stort inflytande över var du arbetar och vad du arbetar med, och får snabbt en helhetsförståelse för hela värdekedjan inom organisationen.

Startmånad

För många är traineejobbet den första heltidsanställningen efter studierna. Därför lägger vi tid på att säkerställa en trygg start och bekanta oss med kulturen på Posten och Bring. Du kommer att delta i flera minikurser inom ämnen som presentationsteknik, Excel och personlig lean. Vi reser också runt för att träffa kollegor som arbetar inom olika delar av verksamheten, för att få en helhetsbild av hur Posten och Bring fungerar. Detta inkluderar även besök på olika driftsanläggningar, till exempel terminaler. Samtidigt börjar du din första rotation redan efter en vecka.

Rotationer 

Under den tvååriga traineeperioden kommer du att arbeta som fullvärdig medlem i fyra olika avdelningar inom olika delar av koncernen. I den första rotationen är alla traineer i din kull i Oslo och under denna period får du hjälp med boende och alla praktiska detaljer som är inblandade i att flytta till Norge. Under de tre efterföljande rotationerna har du själv möjlighet att fritt välja plats i Norden. 

Tjänsterna som erbjuds är löpande behov från alla områden inom koncernen, vilket innebär att du som trainee blir involverad i att lösa aktuella utmaningar som Posten och Bring står inför. Det innebär att du får möjlighet att ta mycket ansvar om du vill, men också att du kan fördjupa dig som specialist om det är mer intressant. 

I god tid innan varje rotation får du möjlighet att lära dig mer om rollerna och vilka uppgifter som ingår i vardagen. Du har direkt dialog med chefer som vill ha en trainee i sitt team. Innan den första rotationen får du höra om alla inrapporterade uppgifter under en pitch-dag. För de två kommande rotationerna har du också stor frihet att själv söka upp avdelningar och tjänster som du tycker kan vara intressanta, utöver de som rapporteras in. 

Vid slutet av den fjärde rotationen övergår du till en fast anställning inom koncernen. Erfarenhetsmässigt är du mycket attraktiv efter avslutat traineeprogram, både inom och utanför koncernen.

Traineer på besök på terminalen

Ledarutvecklingsprogram 

Som trainee tar du del av ett väletablerat ledarutvecklingsprogram som sträcker sig genom hela traineeperioden. Vi baserar oss på aktuell forskning och beprövad metodik med fokus på praktiskt lärande och reflektion kring ditt eget beteende. Du deltar totalt i åtta träffar, där varje träff har ett tema. Exempel på teman är effektiv kommunikation, strukturerad problemlösning och coachande ledarstil. Vi kopplar teorin till sammanhanget i dina rotationer för att öka relevansen och göra dig bekväm med verktygen du lär dig. Både externa och interna föreläsare används för inspiration och hög läringsutdelning. 

Månadsvisa traineemöten 

Varje månad träffas junior- och seniorgruppen av traineer under en hel dag. Här får du möjlighet att dela erfarenheter och ta upp eventuella utmaningar för feedback. Dessutom bjuds ledare från olika delar av koncernen in för att presentera sitt arbetsområde. Det ger en bra och aktuell insikt i vad som händer inom koncernen.

Mentorprogram 

Under din första rotation kommer du att tilldelas en mentor som innehar en ledarposition inom koncernen. Mentorn kommer att vara en stödjande och bollplankspartner under hela traineeperioden. Här har du möjlighet att diskutera allt från personliga utmaningar till val av rotationer.

Önskar du mer information

Läs vår traineebrochyr eller kontakta traineekoordinator Siri Eriksen Gjølme (+47 976 01 533).

Dela artikel