Möt våra nordiska traineer 2017

Omväxlande dagar, personlig uppföljning och en mängd uppdrag att välja mellan gör att traineerna i Posten och Bring känner sig privilegierade.

- Som trainee finns det mycket man vill göra och det är ett lyxproblem att vi kan välja mellan många spännande uppdrag. Speciellt eftersom man kan anpassa traineeperioden efter sin egen kompetens, säger svenske Joakim Eskilsson, som för tillfället är placerad på Affärsutvecklingsavdelningen i Stockholm.

Många möjligheter

Under traineeperioden kan traineerna välja mellan en rad uppdrag och projekt.
- Jag tror att det är väldigt unikt att man kan välja mellan många olika uppdrag och projekt i en så stor koncern, säger Joakim och får stöd av norska Stian Andersen, som för ögonblicket deltar i ett transformationsprojekt i Stockholm och därför pendlar mellan Norge och Sverige några dagar i veckan.

- Något av det jag tycker är allra bäst är valmöjligheterna och att vi i så stor utsträckning kan påverka vår egen vardag. Vi kan själva uppsöka intressanta jobbmöjligheter inom koncernen när vi ska välja vår hospitering. Även om vi alla arbetar för samma koncern, så finns det olika utmaningar, kulturer och marknader. Det tycker jag är väldigt lärorikt, säger Stian.

Varierande dagar

Elin Böris som just nu är anställd som produktionsutvecklare i Stockholm, är en av traineerna som får uppleva de omväxlande dagarna i produktionen. Här får hon ta både snabba och långsiktiga beslut.

- Anledningen till att jag valde att arbeta närmare produktionen var att jag ville få större insikt i själva värdekedjan. Det roligaste med mitt jobb är att jag, inom bara några dagar, kan se effekten av de åtgärder som jag tillsammans med produktionsledarna väljer att implementera. Det är en härlig känsla, berättar Elin.

Brant inlärningskurva

Under ett år är traineerna på fyra stycken tredagarssamlingar. Tre av samlingarna har olika teman, och här får de lösa problemställningar relaterade till varje tema.

- Förutom samlingarna så behöver man anpassa sig till flera nya arbetssituationer på kort tid, något som gör att inlärningskurvan blir väldigt brant. Jag tycker att det är roligt att tänka tillbaka på hur mycket som jag tyckte var svårt de första månaderna i förhållande till den förståelse och kompetens som jag har byggt upp under året som gått, säger Elin.

Inom loppet av två väldigt olika hospiteringar har Elin fått uppleva både hur man arbetar på en koncernomfattande strategisk nivå och hur man arbetar längre ner i en division, som i Sverige.

Personlig uppföljning

I traineeprogrammet blir varje trainee tilldelad en egen mentor som följer upp dem. Mentorn ska engagera och bidra med egna erfarenheter inom koncernen och ifrån sin rolls om chef.

- Att ha en mentor och luta sig mot kan vara en extra trygghet i arbetsvardagen. Som trainee byter man jobb ofta och då uppstår många situationer där det är bra att ha någon att rådfråga. Och då är det extra bra att ha en person som står lite utanför situationen och kan komma med goda råd, säger Joakim.

Läs mer om Traineeprogrammet

Share Article