Möt Elin Almbacke, civilingenjör i Industriell ekonomi

Hur är det att vara trainee i en nordisk koncern? Vi har träffat Elin Almbacke som är trainee i Bring och Posten Norges traineeprogram.

Varför sökte du Posten och Brings traineeprogram?

Mitt första intryck av Posten och Bring fick jag genom en lunchpresentation under mitt första år på Chalmers. Jag fick redan då känslan av att företaget hade en kultur och ett driv att förändras som skulle passa mig. Fem år senare var jag övertygad om att variationen och bredden av traineeprogrammet var det jag sökte, ena månaden kan man jobba med ledarskap ute i produktion för att i nästa jobba med strategiska frågor på koncernnivå.

Traineeprogrammet har funnits sedan 1999 vilket innebär att det idag finns ett stort nätverk av traineer. Många är kvar och har dessutom väldigt spridda och spännande positioner, vilket jag ser som ett bevis på att programmet fungerar som en dörröppnare för hitta sin egen karriärsväg genom koncernen. Jag vill jobba inom en bransch som är i ständig förändring och utvecklingen som sker inom logistik är otroligt spännande att följa just nu. Vi handlar exempelvis mer och mer på nätet vilket ställer krav på innovation för att hitta anpassade lösningar till våra e-handelskunder.

Elin Almbacke, trainee på Bring

På vilket sätt låter Posten och Bring dig utveckla dina egenskaper?

Posten och Bring har sitt huvudkontor i Oslo, men är ett nordiskt bolag som verkar i Norge, Sverige, Danmark och Finland. Beroende på land ser vår marknadsposition väldigt olik ut. Det gör det väldigt spännande då man som trainee får chansen att arbeta med de utmaningar som verksamheten möter i respektive land. Vi blir inte tilldelade vilken roll och avdelning vi ska jobba inom utan får själva välja de tre positioner som passar bäst med de individuella mål vi har med programmet. Friheten att själv kunna välja uppgift gör att man kan skräddarsy sitt eget traineeprogram och utmana sig själv inom just de områden man är intresserad av. Vid sidan av våra arbetsuppgifter har vi också utbildningar inom områden som bland annat projektledning och kommunikation.

Läs mer om Traineeprogrammet

Share Article