Möt Stian Andersen, Master of Science in Logistics

Hur är det att vara trainee i en nordisk koncern? Vi har träffat Stian Andersen som är trainee i Bring och Posten Norges traineeprogram.

Hur passar din utbildning in i ett utvecklingsprogram med stort fokus på ledarskap?

Ledarskapsfokuset i traineeprogrammet kompletter min utbildning på ett väldigt bra sätt. Min utbildning har gett mig en bra teoretisk grund inom logistik och ledarskap och traineeprogrammet ger mig stort stöd och inspiration för att utvecklas vidare.

Det lämnas utrymme för mycket reflektion kring ledarrollen och under programmet får vi flera möjligheter till att förvärva reell ledarerfarenhet. Det kan till exempel vara att arbeta som operativ ledare eller projektledare för att specifikt projekt. I tillägg tilldelas vi en mentor som kan stötta, vägleda och coacha oss under programmet. Denna mentor har en central ledarroll i koncernen och är personligt matchad med varje trainee. Generellt kan man säga att vi har mycket god tillgång till ledare med bred erfarenhet och mycket kunskap.

Stian Andersen, trainee på Bring

Vilken är den största utmaningen du har ställts inför hittills?

En stor del av utmaningen med att jobba i en stor koncern är att se saker utifrån ett helhetsperspektiv. De beslut man tar påverkar ofta många människor på flera ställen i värdekedjan och då är det särskilt viktigt att klara av just detta. Det kan vara svårt och utmanade, men samtidigt är det väldigt kul och tillfredsställande när ens egna idéer och tankar får genomslag och används av andra i koncernen.

Läs mer om Traineeprogrammet

Share Article