Möt Ingar Vike, Civilekonom

Hur är det att vara trainee i en nordisk koncern? Vi har träffat Ingar Vike som är trainee i Bring och Posten Norges traineeprogram.

Vilka personliga egenskaper tror du att det är viktigt att ha som trainee?

Vi traineer representerar en stor bredd, både när det kommer till personlighet, utbildning och intressen, vilket gör det svårt att peka ut några konkreta egenskaper som återspeglas hos oss alla. Likväl har vi gemensamt att vi alla har intresse och engagemang för det vi jobbar med, att vi vågar utmana och bidra med den kompetens vi besitter. Vi är också flexibla och öppna för att våga ta oss an nya och kanske till och med okända möjligheter. Jag tror att den kombinationen av egenskaper är en bra utgångspunkt för en trainee på Posten och Bring.

Ingar Vike, trainee på Bring

Hur kommer Postens traineeprogram hjälpa dig med att utveckla din karriär?

Genom traineeprogrammet får man möjlighet att prova på flera olika positioner och arbetsuppgifter, något som ger stor variation och god kunskap om koncernen. För mig har det bidragit till en ökad förståelse för vad jag önskar göra när traineeprogrammet är slut, samtidigt som jag har fått ett stort nätverk som kommer komma väl till hands i senare arbetsroller. Genom samlingar och kurser har traineeprogrammet också stort fokus på både professionell och personlig utveckling och man uppmuntras att identifiera och jobba med sina förbättringsområden. Jag tror att ett sådant fokus är nödvändigt för att kunna nå sina karriärsmål. Genom bredden i arbetsuppgifter och fokus på utveckling, tror jag att man under dessa två år kommer bli väl förberedd inför vidare arbete efter traineeprogrammet.

Läs mer om Traineeprogrammet

Share Article