Gör du de här hemleveransmisstagen?

Gör du de här hemleveransmisstagen?

Hemleverans har blivit ännu viktigare för kunder som handlar på nätet. Utan tillräcklig information kan de däremot bli osäkra och välja en annan webbutik. De här tre felen bör du undvika.

En kvinnlig nätbutiksinnehavare står vid en papplåda på ett arbetsbord med många lådor i bakgrunden. Hon antecknar i ett block medan hon håller den andra handen på en öppen laptop.

Hemleverans har länge varit ett populärt leveransalternativ bland nordiska nätkunder, speciellt när de ska ta emot stora och tunga saker som kan vara svåra att få med sig hem från ett utlämningsställe.  

Under pandemin blev hemleverans ett alternativ som allt fler fastnade för, och en undersökning från Bring visar att 60 procent fortsätter med sina nya köpvanor.

Går miste om försäljning

Därför är det viktigare än någonsin att erbjuda hemleverans som ett leveransalternativ. Det finns däremot en del misstag som du bör undvika om du vill att kunderna ska lägga varorna i varukorgen – och slutföra köpet.

– För att kunderna ska välja din webbutik och vara villiga att betala extra för hemleverans måste de få tillräckligt med information. Annars blir de osäkra och avbryter köpet, konstaterar Kjersti Pedersen, ansvarig för Bring Research.

Bring Researchs senaste testshopping visar alltjämt att hela 51 procent av webbutikerna som erbjöd hemleverans som alternativ inte angav någon ytterligare information. Det kan kosta dig många kunder.

–  Ett nätköp måste betraktas som en form av självbetjäning. Bra webbutiker gör relevant information lättillgänglig och enkel att förstå. Om kunderna måste leta själva kanske de ändrar sig och istället avbryter köpet och går till en konkurrent, påpekar Kjersti.

Kort om Bring Researchs Testshopping-undersökning

  • Två undersökningar – en kvalitativ och en kvantitativ – genomfördes i samarbete med IPSOS. 
  • Testköp gjordes i 90 skandinaviska nätbutiker, 30 per land. 
  • Webbutikena fanns i olika branscher och hade olika omsättning. 
  • Köparna gick igenom 56 kontrollpunkter, från startsidan och tills varan hade returnerats och pengarna betalats tillbaka. 
  • Alla testpunkter genomfördes på mobiltelefon. 
  • Webbintervjuer genomfördes med ett representativt urval av skandinaviska nätkunder.  
  • Båda undersökningarna lade fokus på leverans, retur och hållbarhet/miljö genom hela köpresan. 

Vilka misstag bör du då undvika och hur är läget bland de skandinaviska webbutikerna?

1. Du informerar inte om när varan levereras

Är det något kunder som handlar på nätet inte tycker om så är det att hållas "fånge" i sitt hem i väntan på ett paket. Information om när varan levereras är därför något av det viktigaste du kan ge din kund. Testshoppingen visade tydligt att det finns utrymme för förbättring bland de skandinaviska webbutikerna när kunderna befinner sig i kassan:

  • 41 procent informerar om huruvida varan levereras kvällstid eller dagtid.
  • 33 procent uppger ett tidsfönster för leverans, som t.ex. "09:00–16:00".
  • 45 procent anger varken information om tidsfönster, om leveransen sker dagtid eller kvällstid eller om varan levereras ute eller inne.

– Ju mer specifik du kan vara om leveranstidpunkten, desto bättre. Om du som kund får veta att varorna kommer någon gång mellan 9 och 21 ger det en väldigt dålig upplevelse, säger Kjersti.

2. Du informerar inte om huruvida chauffören levererar varan inne eller ute

Testshoppingen visade att av de webbutiker som erbjuder hemleverans informerade endast 40 procent om var chauffören levererar varan. Om kunden väntar på en stor och tung vara kan det vara avgörande att få veta om varan kan bäras in eller om den lämnas vid ingången.

Läs också: Detta vill dina kunder veta om leveransen

3. Du ger inte kunden några valmöjligheter

Kunderna ställer allt högre krav på valfrihet och enkelhet när de väljer webbutik. Bring Research har visat att kunderna sätter stort värde på att få välja datum i kassan. Det är emellertid något som väldigt få erbjuder:

Bland de webbutiker som erbjöd hemleverans fick 12 procent möjlighet att välja datum, medan 20 procent fick möjlighet att välja tidsfönster. Hela 80 procent gav ingen valmöjlighet.

– Det betyder att webbutiker som erbjuder kunden möjlighet att välja leveranstidpunkt nu kan sticka ut på ett positivt sätt mot andra nätbutiker och skapa en konkurrensfördel, understryker Kjersti.

Det finns också flera andra valmöjligheter du kan ge dina kunder och som många webbutiker ännu inte har börjat använda sig av. Testshoppingen visade att bara 25 procent av nätbutikerna som erbjuder hemleverans gav kunden möjlighet att inte behöva vara hemma vid leveransen. 24 procent gav möjlighet att välja tilläggstjänster, som att bära in produkten, installera den och ta med emballaget.

Visste du att ...

Med Brings integrationslösningar för din webbutik kan du enkelt låta kunderna själva välja leveranstidpunkt samt erbjuda dem tilläggstjänster. Då är chansen större att de får varorna levererade som de vill och att de trycker på "köp".

Insikter som kan hjälpa dig att öka försäljningen i din webbutik

Vill du locka så många nya kunder som möjligt under säsongen för presentinköp, och framstå som en gedigen och säker webbutik?

Dela artikel