Tempererat lager

När ditt företag behöver behöver en tempererad lagerlösning för större volymer eller för enstaka pallar i Sverige eller Norden.

  • Kyllager, fryslager eller definierad temperaturzon
  • Tempererade lager i hela Norden
  • HACCP-godkända
  • BRC-certifierade

Tempererad lagring i hela Norden

Tempererad lagring passar dig som har varor som behöver lagras i kyllager (-2° till +8°C), fryslager (-25°C), eller i en definierad temperaturzon.  Lagervaror som passar i tempererade lager är exempelvis livsmedel eller läkemedel. Lagren kan ta hand om allt från infrysning till styckplock och helpallshantering av de varor som behöver tempererad lagring och är strategistk placerade i Norden.

De tempererade lagren är HACCP-godkända och BRC-certifierade för livsmedel. Om du har varor som behöver en specialanpassad lösning kan du skräddarsy en tempererad lagerlösning som passar för just ditt företags behov.

Tullager
Behöver du ett tempererat lager för oförtullat gods utan tidsbegränsning kan detta ske i ett tullager. Du betalar ingen tull eller skatt under lagertiden och särskilda tullagertillstånd innebär att ditt importerade gods kan kontrolleras så att det överensstämmer med avisering och frakthandlingar. Det tempererade lagret hanterar transit och dokumentation för dina varor.

Du hittar fler lagertyper på sidorna om lager och mer om transporter av tempererat gods på sidorna om tempererad logistik.