Livsmedelslager

När ditt företag behöver ett livsmedellager för större volymer eller för enstaka pallar i Sverige eller Norden.

  • Livsmedelslager
  • I Sverige och Norden
  • HACCP-godkända
  • BRC-certifierade

Livsmedelslager

Du kan välja mellan flera olika livsmedelslager i Norden, anpassade efter ditt företags behov av lagring. För dig som har behov av sval-, kyl- eller fryslagring finns särskilt temperaturreglerade lager för livsmedel. Det finns till exempel livsmedelslager för produkter som kräver fryslagring (-25°C), kyllagring (-2° till +8°C) eller lagring i rumstemperatur.  Lagren är HACCP-godkända och BRC-certifierade för livsmedel.

Våra livsmedelslager har kontrolltornslösningar och anpassade WMS samt en mängd olika tilläggstjänster för exempelvis packning, plockning och hantering.

Du hittar fler lagertyper på sidorna om lager och mer om transporter av tempererat gods på sidorna om tempererad logistik.