Fryslager

När ditt företag behöver behöver ett fryslager för större volymer eller för enstaka pallar i Sverige eller Norden.

  • Fryslager (-25°C)
  • I Sverige och Norden
  • HACCP -godkända
  • BRC -certifierade

Fryslager

En lagerlösning som passar dig som har varor som behöver lagras i fryslager (-25°C), exempelvis livsmedel. Lagren kan ta hand om allt från infrysning till styckplock och helpallshantering av de varor som behöver fryslagring och är strategiskt placerade i Norden.

Fryslagren är HACCP -godkända och BRC -certifierade för livsmedel. Om du har varor som behöver en specialanpassad lösning kan du skräddarsy ett fryslager som passar för just ditt företags behov.

Tullager
Behöver du ett fryslager för förtullat gods utan tidsbegränsning kan detta ske i ett tullager. Du betalar ingen tull eller skatt under lagertiden och särskilda tullagertillstånd innebär att ditt importerade gods kan kontrolleras så att det överensstämmer med avisering och frakthandlingar. Fryslagret hanterar transit och dokumentation för dina varor.

Du hittar fler lagertyper på sidorna om lager och mer om transporter av tempererat gods på sidorna om tempererad logistik.