Post

När du som företag, förening eller organisation vill skicka post – t.ex. reklamutskick, tidningar, fakturor och brevlådepaket – till mottagare inom Sverige eller till övriga Norden.

 • Inom Sverige eller till övriga Norden
 • Utdelning enligt fast tredagarsschema
 • Klimatneutralt

Skicka post inom Sverige

I Sverige delas din post ut till över fem miljoner svenskar i de tre storstadsregionerna, Mälardalen och på Gotland.

Några exempel:

 • Reklamutskick - Adresserad direktreklam (ADR), Brevlådeadresserad reklam (BDR), oadresserad reklam (ODR)
 • Fakturor - För dig som regelbundet skickar fakturor.
 • Kontorspost - Du väljer själv hur snabbt du vill ha posten levererad: A-post eller B-post. Vi hämtar din kontorspost hos dig.
 • Tidningar - Veckotidningar som levereras på dagtid eller morgontidningar.
 • Brevlådepaket - Mindre paket som levereras direkt till mottagarens brevlåda. Läs mer om våra brevlådepaket på sidan om paket och större leveranser till privatpersoner.

I Sverige delas din post ut till din mottagares brevlåda och omfattas av en leveransgaranti som garanterar leverans på överenskomna dagar.

Du får en rabatt på din postutdelning om dina utskick har sorterats och aviserats digitalt av en Citymail Preprocessing Partner.

I kundportalen Mitt Citymail får du som kund full översikt över dina beställningar i en överskådlig månadskalender, och du kan se detaljerad status på alla dina beställningar. I order- och fakturaarkivet kan du se ekonomisk information kring dina beställningar, både vad varje enskild beställning har kostat men också en kopia av fakturan

Hur effektivt var ditt utskick?

Ofta utvärderas en DR-kampanj endast genom att responsen mäts, men DR är en väldigt mätbar mediekanal. Med en effektmätning får du hjälp att mäta och analysera vad mottagarna egentligen tyckte om ditt utskick. På så sätt får du information som hjälper dig att göra nästa DR-kampanj ännu mer effektivt.

I en effektmätning av direktreklam mäts bland annat följande:

 • Lade mottagarna märke till försändelsen?
 • Läste de den?
 • Vad tyckte de om utformningen?
 • Var den intressant/relevant/trovärdig?
 • Hur har de uppfattat budskapet som kommunicerades?
 • Har de eller tänker de respondera?
 • Om inte, varför?

För att få en tydligare bild hur kommunikationen står sig kan du jämföra resultatet av din mätning med övriga resultat i vår effektmätningsdatabas, EFFEKTbasen, som innehåller över 1200 mätningar.

Skicka post till övriga Norden

Gör du mer och mer internationella affärer, och har behov av att skicka post både inom och utanför Norden? Då kan vi hjälpa dig, både med nordiskt täckande och nationella tjänster på den lokala marknaden.

Tjänsten passar dig som skickar reklam, tidningar, fakturor och kontoutdrag. Har du också lättare varor för leverans i brevlådan kan du läsa mer om det på sidan om paket och större leveranser till privatpersoner.