Lager

När ditt företag behöver en lagerlösning för större volymer eller för enstaka pallar i Sverige eller Norden.

  • E-handelslager
  • Reservdelslager
  • Livsmedelslager

Lager

Du kan välja mellan flera olika lager i Norden, anpassade efter ditt företags behov av lagring. Exempelvis e-handel, sport och fritid, reservdelar eller farligt gods. För dig som har behov av sval-, kyl- eller fryslagring finns särskilt tempererade lager.

Våra lager har kontrolltornslösningar och anpassade lagersystem (WMS) samt en mängd olika tilläggstjänster för exempelvis packning, plockning och hantering.

Lagertyper

E-handelslager

Passar dig som har e-handel. De kännetecknas av få artiklar per order, brett sortiment och ofta en stor säsongsvariation.

Reservdelslager

Lagerlösningar för dig som har ett reservdelssortiment med ett stort antal artiklar och behöver sent orderstopp. Samt snabba och flexibla leveranser.

Livsmedelslager

Lager för dig som har produkter som kräver fryslagring (-25°C), kyllagring (-2° till +8°C) eller lagring i rumstemperatur.  Lagren är HACCP-godkända och BRC-certifierade för livsmedel. Läs mer på vår sida om tempererade lager.

Se våra andra tjänster