Supply Chain Management

När du vill ta ett helhetsgrepp över ditt logistikflöde där flera logistiktjänster kombineras.

  • Förenkla och förbättra logistiken
  • Planera dina inköp
  • Styr dina lager

Med hjälp av Supply Chain Management (SCM) kan du förenkla och förbättra logistiken vid stora och komplexa varuflöden, såväl nationella som internationella.

Du kan välja att komplettera våra logistiktjänster med administrativa logistiktjänster, som till exempel lagerstyrning, koordinering och projektledning för att vässa din totala supply chain. Genom att ytterligare utveckla din logistik och skräddarsy en unik lösning som passar just dina behov, är du steget före dina konkurrenter.

Planera dina inköp och styr dina lager

När du behöver hjälp med det operationella ansvaret för att planera inköp av dina leverantörer eller fabriker passar Supply Chain Management dig. Du får hjälp med kontrollen av det inkommande flödet av varor, planering av inkommande bilar, lageroptimering samt effektiv lagerstyrning.

Koordinera och samordna med Supply Chain Management.

Supply Chain Management hjälper dig med att koordinera alla aktiviteter i försörjningskedjan, från registrering av order till plock på lager, distribution och kundkontakt så att din kund får sin leverans och service som avtalat.

Online-baserade rapportsystem och spårning av beställningar säkerställer löpande uppföljning liksom gemensamma rapportsystem, elektronisk fakturering och prissättning. I kombination med väl beprövad EDI-integrering mellan dina system och vårt affärssystem samt en befintlig webportal för kundorder får du och dina kunder bästa möjliga service.

Administrera dina ekonomiska flöden

Med Supply Chain Management (SCM) administreras dina ekonomiska flöden, såsom bokföring, fakturering och fakturakontroll, i samband med dina inkommande och utgående varor. Du kan även göra det enklare för ditt företag att förflytta sig in på nya marknader genom att låta din SCM partner äga dina varor

Utveckla dina affärer

Möjlighet till kontinuerlig utveckling av ditt företags logistikflöden skapar kostnadseffektiva leveranskedjor genom att anpassa kostnader relaterade till transport, förvaring, administration, lagerföring och inköp.

Du hittar mer om tjänsteerbjudandet på vår sida om fjärdepartslogistik (4PL)

Offertförfrågan