Allt fler kommuner och landsting ser värdet med samordnad varudistribution

Det finns många anledningar till att införa en samordnad varudistribution. Genom att förstå fördelarna och hitta sin egen motivation ökar chanserna att skiftet blir permanent.

Med samordnad varudistribution kan kommuner minska sina transporter markant

Genom att samordna leveranser till en upphandlad distributionscentral istället för till enskilda enheter kan en kommun minska sina transporter rejält. Det kan även leda till både reducerad miljöpåverkan och ökad trafiksäkerhet. Genom chansen att kunna ställa krav på fordon och typ av bränsle, samt exempelvis alkolås och backkamera.

Att samordna distributionen möjliggör även för en god planering med samlastning och ruttoptimering. Det i sin tur innebär att transporterna kan förläggas till tider då verksamhet inte bedrivs vid exempelvis skolor och förskolor. Det i sin tur ger trafiksäkrare miljöer med färre transporter och trafiksäkrare miljöer där barn rör sig. Det ger dessutom en godare relation och service. Men även tidsbesparing och en bättre arbetsmiljö för personalen då det blir färre avbrott i arbetet.

Bättre kontroll och mindre logistik

För den enskilda kommunen innebär den samordnade varudistributionen vanligtvis bättre kontroll och mindre logistik- och personalkostnader. Samtidigt som det ger en chans att använda sig av fler lokala och regionala leverantörer.

För den kommun som vill införa en samordnad varudistribution kan det vara klokt att bjuda in samtliga berörda parter till dialog. Samt titta på hur andra kommuner löst sin situation. Försök att hitta de goda exemplen, men också tänka nytt. Att se på vilka grannar som finns och inte begränsa sig till sin egen kommun kan vara en god idé. Finns en distributionscentral i närheten, men utanför kommungränsen, låt inte det hindra. Kanske kan man ta hjälp eller ännu hellre hjälpa små kommuner i närheten. Med större volymer kan alla parter gynnas.

Tänk på att följa upphandlingsmyndighetens branschrådsrekommendationer för att kunna ge alla anbudsgivare samma villkor. Genomför inte den nya samordnade distributionen förrän förarbetet är ordentligt genomfört och utrett. Samt alla beslut är fattade och planen väl förankrad med alla parter. Detta för bästa möjliga och mest långsiktiga resultat

Ladda ner tips och råd för din transportupphandling här!

Share Article