Fjärdepartslogistik (4PL)

När du vill ta ett helhetsgrepp över ditt logistikflöde där flera logistiktjänster kombineras.

  • Förenkla och förbättra logistiken
  • Planera dina inköp
  • Styr dina lager

Fjärdepartslogistik (4PL)

Med hjälp av fjärdepartslogistik kan du förenkla och förbättra logistiken vid stora och komplexa varuflöden, såväl nationella som internationella.

Du kan välja att komplettera våra logistiktjänster med administrativa logistiktjänster. Som till exempel lagerstyrning, koordinering och projektledning för att vässa din totala logistikkedja.

Planera dina inköp och styr dina lager

En fjärdepartslogistiklösning passar dig när du behöver hjälp med det operationella ansvaret för att planera inköp av leverantörer eller fabriker. Du får hjälp med kontrollen av det inkommande flödet av varor, planering av inkommande bilar, lageroptimering samt effektiv lagerstyrning.

Koordination och samordning

En fjärdepartslogistiklösning hjälper dig med att koordinera alla aktiviteter i försörjningskedjan. Från registrering av order till plock på lager, distribution och kundkontakt. Så att din kund får sin leverans och service som avtalat.

Online-baserade rapportsystem och spårning av beställningar säkerställer löpande uppföljning. Liksom gemensamma rapportsystem, elektronisk fakturering och prissättning. Samt väl beprövad EDI-integrering mellan dina system och vårt affärssystem, och en befintlig webbportal för kundorder. Detta för att ge dig och dina kunder bästa möjliga service.

Administrera dina ekonomiska flöden

Med fjärdepartslogistik (4PL) administreras dina ekonomiska flöden, såsom bokföring, fakturering och fakturakontroll, i samband med dina inkommande och utgående varor. Det blir även enklare för ditt företag att förflytta sig in på nya marknader om du låter fjärdepartslogistikaktören äga varorna.

Utveckla dina affärer

Möjlighet till kontinuerlig utveckling av ditt företags logistikflöden skapar kostnadseffektiva leveranskedjor. Detta genom att anpassa kostnader relaterade till transport, förvaring, administration, lagerföring och inköp.

Se våra andra tjänster

Offertförfrågan