Bra tid att etablera sig i Baltikum

Baltikum är en utmärkt testmarknad för dig som ska börja exportera. Sverige har stor påverkan på den baltiska ekonomin och många svenska företag har lyckats bra på den baltiska marknaden.

Torg i Riga

Positivt affärsklimat i Baltikum

Tar man Estland t.ex. så står Sverige för den största delen av landets totala exportvärde - 18,8 %. Idag finns det mer än 800 svenska företag registrerade i Lettland och 650 i Estland. Det är framförallt maskiner, verktyg och trävaror som importeras från Sverige.

Att exportera till de 7 miljoner människorna i Baltikum är enkelt, valutan är Euro och landet har väl fungerande institutioner. De tre länderna är medlemmar i EU vilket innebär att tull och andra införselavgifter lyser med sin frånvaro. Ekonomin har efter ett par hårda år börjat växa igen och är nu i balans.

Läs mer om transporter till och från Estland, Lettland och Litauen.

Men det gäller att passa på nu. Allt fler konkurrerande företag i EU-länder börjar upptäcka det positiva affärsklimatet i Baltikum, och använder det som testmarknad.

Bring hjälper dig med transporterna till och från Baltikum

Bring har hjälpt kunder med transporter till och från Baltikum sedan 80-talet. Med vår långa erfarenhet och grundliga kännedom om marknaden hjälper vi gärna dig som vill etablera dig i, eller importera från Baltikum.

Isac Löwhagen, Traffic Manager på Bring

Teamet som jobbar med detta är litet och dedikerat och består bl.a. av två medarbetare som talar det estniska och litauiska språket. 

- Vi kan hantera allt från paket till oversize, stycke och parti, med direktbilstrafik. Ledtiden är bara 1-2 dagar och vi har två styckeavgångar i veckan, berättar Isac Löwhagen, Traffic Manager på Bring.

Vill du ha hjälp med import- eller export till och från Baltikum?