Nätbedrägeri och falska förfrågningar

Det skickas regelbundet falska mejl och SMS där avsändaren utger sig för att vara från Bring. Syftet med dessa är bedrägerier eller andra kriminella handlingar och att lura folk att lämna ut uppgifter eller utföra betalningar ("phishing"). Tyvärr är det inte mycket vi kan göra för att förhindra att någon utger sig för att komma från oss. Men här ger vi er i alla fall lite information om den här typen av kriminalitet, hur du kan skydda dig och vad du ska göra om du drabbas.