Nya priser

Prisjustering av våra tjänster från och med 1 juli 2022

Bring lastbil på bro

Nya priser på standardtjänster och tilläggstjänster

Från och med den 1 juli 2022 justerar vi priserna för våra standardtjänster och tilläggstjänster i Norge. Mer information om prisjusteringarna hittar du på Bring.no/nyepriser