Nya priser

Prisjustering av våra tjänster från och med 1 januari 2019

Nya priser på standardtjänster och tilläggstjänster

Från och med den 1 jan 2019 justerar vi priserna för våra standardtjänster och tilläggstjänster. Detta gäller under förutsättning att inget annat har avtalats. Ökningen är baserad på den beräknade kostnads- och marknadsutvecklingen det kommande året.

Tjänst Prisjustering
Express 3,85 %
Bud 3,50 %
Paket till privatpersoner 4,90 %
Paket och pall till företag 6,80 %

 

City surcharge införs på paket till privatpersoner i Danmark och Norge. Remote area surcharge införs på paket till privatpersoner i Norge.

Nya priser för de andra länderna kan du hitta på sidorna nedan:

Bring.no/nyepriser
Bring.dk/nyepriser
Bring.fi/uudethinnat
Bring.se/english/customer-service/prices
Bring.no/english/newprices

Nya prislistor

Prislistor levereras en månad innan prisjustering inleds.

Om du har frågor och / eller vill ha mer information, kontakta kundservice eller din närmaste kontakt hos Bring.