Miljömål

Våra miljömål

Som en stor logistikaktör i Norden är det viktigt att ta ansvar och att arbeta aktivt med åtgärder som reducerar miljöpåverkan. Miljö och hållbarhet är viktigt för oss och därför försöker vi ständigt hitta nya sätt att förbättra vår miljöprestanda på.

Grön budbil parkerad framför byggnad
Publicerad 2019-08-06 Senast uppdaterad 2024-03-15

Våra miljömål

För hela vår koncern Posten Bring AS är målet att vi innan 2040 är slut ska nå netto noll i hela verksamheten. Det innebär en minskning av utsläppen med 90-95% på 16 år.

Målet för Sverige är att vi ska bli helt elektriska på paketleveranser med lätt lastbil i hela Sverige under 2027. Vi har en tydlig plan för att nå detta:

  • 50% av våra paketleveranser med lätt lastbil ska vara eldrivna i Stockholm, Göteborg och Malmö år 2024.
  • 100% av våra paketleveranser med lätt lastbil ska vara eldrivna i Göteborg och Malmö år 2025.
  • 100% av våra paketleveranser med lätt lastbil ska vara eldrivna i hela Sverige år 2027 (alla orter).

Ställa om våra fordon

Våra transportfordon är de största utsläpparna i vår verksamhet. Vi arbetar därför målinriktat med att regelbundet byta ut vår fordonspark för att ha de mest miljöeffektiva fordonen på marknaden. Utöver våra miljömål behåller vi samma andel HVO som idag på last mile och skärper fokus på fossilfria korridorer med HVO i linjetrafiken. Vi ställer även krav på att våra underleverantörer ska leva upp till våra fordonskrav.

Vi har under en längre tid arbetat med att ställa om våra fordon till att gå på fossilfria bränseln, och kan idag erbjuda bud-, hem- och paketleveranser som går på fossilfritt drivmedel i Stockholm, Göteborg, Malm och Linköping, samt ytterligare 289 orter i Sverige. Detta innebär att vi idag når 6 miljoner invånare i Sverige med fossilfritt drivmedel så som HVO, el eller biogas.

Vi arbetar även med att elektrifiera vår fordonsflotta. Redan nu levererar vi våra hemleveranser av paket i Stockholm city och närförort helt utsläppsfritt med elbil och vi bygger i snabb takt ut vår infrastruktur för laddning på våra terminaler för att kunna driva den här omställningen ännu snabbare framåt. 

Testa nytt

Vi försöker också driva på utvecklingen mot en mer utsläppsfri transportbransch genom att vara delaktig i och testa nya tekniker. Vi har bland annat investerat i Elonroad, ett företag som utvecklar trådlösa elvägar, för att kunna göra pilottester av tekniken och se vilka möjligheter den medför. Vi försöker även att kontinuerligt arbeta smartare med de resurser vi har. Vi gör det genom att ruttoptimera inom vårt eget nätverk så att vi reducerar antalet kilometer vi måste köra vårt gods samt utbilda alla våra egna och underleverantörers chaufförer i sparsam körning.

Samarbete är ett annat viktigt ledord för oss. Vi samarbetar dels med våra kunder för att hitta miljöeffektivare transportlösningar, dels med andra företag inom samma eller andra branscher. Vi är även med och verkar inom miljöorganisationer som driver på politiska beslut som leder till transporter med mindre miljöpåverkan i samhället.

Ladda ner vår hållbarhetsrapport

I vår koncern Posten Bring AS mäter och rapporterar vi årligen vårt hållbarhetsarbete. Sedan 2012 har vi minskat våra CO2-utsläpp med 62%. Läs mer om vårt miljöarbete och årets CO2-reduktioner i vår hållbarhetsrapport.

Dela artikel