Coronavirus och pandemi - Vi gör allt vi kan för att upprätthålla våra leveranser

Den mycket allvarliga situationen som har drabbat Sverige och resten av världen sätter alla delar av samhället på prov. På Bring gör vi allt vi kan för att upprätthålla våra avtalade leveranser och tjänster.

Post, paket och varor levereras som vanligt

I det stora hela går våra försändelser som normalt över hela landet och varuleveranser från utländska nätbutiker går som normalt i Norden. Det kan dock uppstå förseningar. Utanför EU finns det nu en begränsning på vilka länder vi får skicka försändelser till. Vi har hög beredskap på Bring och har inte skickat ut några varsel om uppsägningar.

Våra senaste driftsmeddelanden

2021-02-09 Nedstängning i Norge tills vidare

På grund av den rådande coronasituationen i flera kommuner i Norge stänger flera butiker och företag ner. Vi levererar fortsatt till Norge, men har infört dessa tilltag om butiken eller företaget som vi ska leverera till är stängt och paketet inte kan levereras:

 • För företagspaket in till Norge försöker vi att leverera som vanligt, men om detta inte är möjligt skickas paketet till närmaste utlämningsställe istället.
 • För pall, och stycke- och partigods in till Norge skickas paketet i retur till avsändaren.
 • För inrikes företagspaket i Norge skickas paketet i retur till avsändaren.
 • För inrikes expresspaket över natten med leverans kl.9.00 i Norge skickas paketet till närmaste utlämningsställe.

Vi har även förlängt tidsfönstret för hemleveranser i Norge på eftermiddag/kväll, till mellan kl.15-22.

Vi gör allt vi kan för att se till att alla leveranser kommer fram som de ska och tackar för ert tålamod i dessa tider. För mer information och för att hålla dig uppdaterad om den nuvarande situationen i Norge, besök våra norska sidor här: Koronainformasjon (på norska), Corona information (på engelska).

Anställd på Bring formar ett hjärta med händerna
Vi gör allt vi kan för att få dina paketet levererade till dig och dina kunder

Allt fler vill ha hemleverans av varor

Som en följd av coronaviruset ser vi nu en stark ökning i efterfrågan på hemleverans. Detta kan orsaka förseningar på vissa av våra leveranser. Vi beklagar detta och arbetar hårt för att kunna leverera paketen så fort som möjligt. Vi tackar för ert tålamod!

Vi har infört några tillfälliga ändringar för vissa tjänster, för att kunna säkerställa att vi snabbt kan leverera de ökade volymerna för hemleverans framöver.

Åtgärder för att reducera smittorisken

Vi har infört flera åtgärder för att minska risken för smitta, både för våra kunder och för våra anställda:

 • Vid paket- och varuleveranser sker det ingen fysisk kontakt.
 • Mottagarna signerar inte på våra handdatorer. Chauffören registrerar leveransen och GPS-koordinater registreras automatiskt vid leverans. 
 • För budtjänster och de flesta hemleveranstjänster används nu en ny lösning där mottagaren kan signera för leveransen på sin egen mobiltelefon.
 • Stränga rengörings- och hygienåtgärder på bl.a. terminaler, postmottagningar och huvudkontor.

Vi följer de nationella hälsomyndigheternas rekommendationer och har också genomfört egna koncernspecifika åtgärder. Vi har hög beredskap och en krisgrupp är satt på plats i koncernen.

Anställda i administrativa funktioner använder som huvudregel hemmakontor.

Betalningsuppskov

Vi har stor förståelse för den krävande situation som era företag just nu befinner sig i, och för eventuella behov för att skjuta upp betalningar eller öka er kredit. Samtidigt så har Bring tyvärr inte möjlighet att skjuta upp betalningar eller öka krediter nu. Vi rekommenderar att vänder er till er bank, då de förhoppningsvis är bättre rustade för att bistå er under denna svåra period.

Vi bevakar noggrant situationen och har god beredskap

Vi bevakar noggrant situationen runt coronaviruset och följer de officiella hälsoråden. Koncernen är en stor arbetsplats och har en betydande verksamhet i Norden och i vissa länder utanför Norden. Det finns nu flera fall av coronaviruset i Norge, Sverige, Danmark och Finland.

- Vi följer utvecklingen noga och har etablerat en god beredskap så vi är förberedda på att situationen kan ändras. Vi har informerat våra medarbetare och uppmanar alla till att sätta sig in i och följa de officiella hälsoråden som kommer från Folkehelseinstituttet. Detsamma gäller våra medarbetare i andra länder som bör följa de råd som ges i landet där de befinner sig, säger koncernchef Tone Wille, Posten Norge.

Bring bil på bro

Vi är förberedda och redo att hantera situationen. Om situationen förvärras och leder till störningar i leverantörskedjan så har vi bland annat inlett dialog med enskilda stora kunder om att prioritera deras försändelser.

Vi måste löpande prioritera vilka tjänster och vilken kundvolym som vi kan hantera. Tillgång till personal och fordon och andra begränsningar är viktiga faktorer. Våra prioriteringar tar utgångspunkt i liv, hälsa och viktiga samhällsintressen. Samtidigt vill vi betona att koncernen gör vad vi kan för att se till att avtalade leveranser och tjänster ska utföras enligt avtal.

Ett antal åtgärder har genomförts

Större evenemang har ställts in och alla flygresor i koncernen som inte är affärskritiska har stoppats i alla länder där vi har anställda, såväl inrikes som utrikes. Denna restriktion gäller tills vidare.

Externa möten ska som huvudprincip genomföras via Skype/Teams eller telefon. Externa mötesdeltagare som ändå kommer till möten i Brings lokaler kommer att tillfrågas om de har vistats i områden med ihållande smitta och/eller visar symtom på smitta.

Internt i koncernen har användningen av hemmakontor utökats, och ett antal extraordinära hygien- och rengöringsåtgärder har införts på terminaler, postmottagningar och huvudkontor. Syftet är att förstärka det dagliga arbetet med rengöring och hygien som redan finns på plats och förebygga smitta.

Force Majeure

Den mycket allvarliga situation som nu drabbar hela samhället innebär att koncernen Posten Norge AS och Bring varnar för att detta är en force majeure-situation. Så länge som leveranshinder inträffar till följd av detta, betyder avvikelser från avtal inte att vi bryter mot avtalet. Vi vill därför varna för att vi sannolikt inte längre kommer att kunna uppfylla alla våra skyldigheter som förutsatt och att avvikelser kan förekomma. Till exempel när det gäller upphämtningstider, sändningstider, leveranstider och tidsgaranti.

Internationellt utbyte av post-, paket- och fraktsändningar påverkas i allt högre grad av att restriktioner på flygtrafiken leder till inställda passagerarflyg och minskad kapacitet. Transport anses ha en kritisk roll i samhället och hittills är gränserna inom EU öppna för godstransporter via landsväg.

Bring truck

För närvarande finns det inget som tyder på att det finns några risker i samband med inköp av varor och mottag av paket från Kina. Smittan sprids mellan människor.

I Kina har produktionen av varor delvis stoppats och därmed har också post- och godstransporterna minskat. Detta håller nu på att återhämta sig. I Italien har restriktioner införts i hela landet, inte bara i norra Italien. För närvarande flyter varuflödet på som normalt, men vi måste ta hänsyn till att det kan förekomma förseningar i post- och varuförsändelser. Detta gäller även försändelser från andra länder där coronasmittan är utbredd. Vi har nära kontakt med våra internationella partners, särskilt med de andra postföretagen i Världspostföreningen.

Vi har vidtagit ett antal smittskyddsåtgärder för att skydda våra anställda och kunder så mycket som möjligt mot att bli smittade av corona. Detta innebär också att flera rutiner har blivit ändrade. Vi följer myndigheternas rekommendationer när det kommer till att förebygga coronasmitta: håll avstånd, undvik kontakt och ha god handhygien.

Frågor och svar

 • Ja, vi fortsätter att leverera paket som normalt. Dock kan längre leveranstider förekomma, framför allt för paket utanför EU på grund av restriktionerna på flygtrafiken.

 • Folkhälsomyndigheten har meddelat att kunskap från liknande tidigare utbrott visar att denna typ av virus inte smittar genom paket och postförsändelser.

 • Vi flyttar paketet till det närmaste ombudet och mottagaren får ett meddelande om detta. Detta kan dock innebära en något längre leveranstid. Status för paketet kan man se på vår spårningssida.

 • Nej, Bring har nu infört signeringsfria paket- och godsutlämnanden. Det betyder att:

   

  • Om man hämtar ett paket själv hos ett ombud så behöver man inte överlämna sin legitimation när de ber om detta, utan detta konfirmeras visuellt på läsbart avstånd.
  • Vid hemleverans av paket så registrerar chauffören paketet som utlämnat och kompletterar med GPS-koordinater vid överlämningen.
  • För våra budtjänster och många av våra hemleveranser använder våra chaufförer nu en ny lösning där mottagarna själva kan signera på sin egen mobiltelefon.
 • Nej, Folkhälsomyndigheten rekommenderar att om man känner sig sjuk ska man träffa andra människor så lite som möjligt. Därför ska man inte hämta paket hos ett ombud så länge man är i karantän.

  • Man kan be ett personligt ombud hämta ut paketet, som då måste uppvisa både mottagarens legitimation och sin egen.
  • Många nätbutiker erbjuder hemleverans i checkouten så man kan få paketet levererat hem till sig istället.
 • Vi följer Folkhälsomyndighetens råd och de avråder att man använder handskar när det kommer till hantering av varor. Detta för att:

  • Handskar har ingen smittsam effekt när det gäller hantering av varor/mat.
  • De kan ge en falsk känsla av att man är skyddad och därmed ökar risken att man inte är lika noga med att tvätta händerna.
  • Det viktigaste rådet är att vara noga med att tvätta händerna ofta och grundligt.
 • När det kommer till frågor om användning av munskydd så kan man läsa följande information hos Folkhälsomyndigheten:

  "Enligt den europeiska smittskyddsmyndighetens kunskapssammanställning ger munskyddsanvändning i samhället en liten till medel effekt på smittspridningen och man betonar samtidigt att det saknas kvalitativa studier för att kunna göra en mer omfattande värdering. Sammantaget bedömer myndigheten att det finns vissa situationer då munskydd tillsammans med övriga åtgärder kan vara av värde för att dämpa smittspridningen av covid-19 men en bred och generell användning av munskydd i samhället är inte motiverad." (Källa: Folkhälsomyndigheten)

 • För försändelser till länder utanför EU/EES har vi nu minskad kapacitet på grund av restriktioner på flygtrafiken. Hittills är gränserna inom EU öppna för godstransporter via landsväg.

 • Vi har stor förståelse för den krävande situation som era företag just nu befinner sig i, och för eventuella behov för att skjuta upp betalningar eller öka er kredit. Samtidigt så har Bring tyvärr inte möjlighet att skjuta upp betalningar eller öka krediter nu. Vi rekommenderar att vänder er till er bank, då de förhoppningsvis är bättre rustade för att bistå er under denna svåra period.