Driftinformation

2023-05-15 10:16

Strejk i Danmark

På måndagsmorgonen är flera vägar i Danmark spärrade på grund av strejk. Strejken skapar trafikutmaningar på flera håll och kan orsaka förseningar.

Vi räknar dock inte med att det kommer att påverka leveranserna i Sverige i någon större utsträckning i detta skede.

Vi följer strejken noga och uppdaterar information löpande.

2022-06-23 17:34

Driftsstörningar i distributionen

Just nu har vi störningar i distributionen i vissa delar av landet, vilket gör att vi drabbats av förseningar.

Störningarna drabbar framförallt våra hemleveranser. Vi jobbar på att lösa det så snabbt som möjligt.

2022-04-20 14:42

Sanktioner som införs med anledning av kriget i Ukraina påverkar våra kunder

Rysslands krig mot Ukraina pågår. Den nuvarande situationen påverkar tullhanteringen, bland annat med ett antal export- och importförbud. Vi rekommenderar våra kunder som handlar med Ryssland, Vitryssland (Belarus) och vissa områden i Ukraina, att använda följande kanaler för att få den senaste uppdaterade informationen om vad som gäller vid varje given tidpunkt.

Norge: Import og eksportrestriksjoner mot Russland - Tolletaten

Sverige: Ukrainakriget och tullhanteringen - Tullverket

Danmark: Situationen i Ukraine | Toldstyrelsen