Personupplysningar-BringID

Personuppgifter för BringID

Denna integritetspolicy beskriver hur Bring behandlar dina personuppgifter när du använder BringID.

BringID är Brings identitets- och inloggningslösning för privatpersoner och används för att logga in på Bring-appen. Du kan läsa användarvillkoren för BringID här.

Utöver denna integritetspolicy gäller Posten Bring-koncernens allmänna integritetspolicy. Här kan du läsa mer om bland annat dina rättigheter och hur du kan kontakta oss för att utöva dina rättigheter.

Den ansvariga för behandling av personuppgifter i samband med BringID är Posten Bring AS, organisationsnummer 984 661 185, Biskop Gunnerus’ Gate 14 A, 0185 Oslo.

1. Vilka personuppgifter vi behandlar och varför

I detta avsnitt förklarar vi vilka ändamål vi behandlar dina personuppgifter för, vilka personuppgifter vi behandlar för varje ändamål, och vilken laglig grund som ligger till grund för behandlingarna. Här får du också information om lagringstiden för de olika personuppgifterna.

Typ av personuppgiftÄndamålRättslig grundLagringstid
NamnNamn är obligatoriskt för att skapa BringID och används som förifyllt avsändarnamn vid köp av tjänster.Det rättsliga grunden för att behandla personuppgiften för detta ändamål är att det är nödvändigt för att uppfylla avtalet du har ingått med Bring om att skapa BringID.Så länge din användare existerar i våra system.
NamnEfter registrering används informationen för att administrera din profil, såsom att ändra eller radera din BringID eller underhålla profilen och tjänsten.Den rättsliga grunden för att behandla personuppgiften för detta ändamål är att det är nödvändigt för att uppfylla avtalet du har ingått med Bring om att skapa BringID.Så länge din användare existerar i våra system.
MobilnummerDet är nödvändigt för Bring att registrera ditt telefonnummer för att skapa din BringID och för att vi ska känna till din faktiska identitet.Den rättsliga grunden för att behandla personuppgiften för detta ändamål är att det är nödvändigt för att uppfylla avtalet du har ingått med Bring om att skapa BringID.Så länge din användare existerar i våra system.
Mobilnummer
Mobilnummeret är ditt användarnamn och används tillsammans med lösenord för att autentisera dig vid inloggning.
Den rättsliga grunden för att behandla personuppgiften för detta ändamål är att det är nödvändigt för att uppfylla avtalet du har ingått med Bring om att skapa BringID.Så länge din användare existerar i våra system.
MobilnummerDitt telefonnummer används även för att söka upp dina paket (t.ex. paket på väg till dig, paket du har skickat, mottagit osv.) när du använder Bring-appen.Den rättsliga grunden för att behandla personuppgiften för detta ändamål är att det är nödvändigt för att uppfylla avtalet du har ingått med Bring, så att funktionen i Bring-appen fungerar enligt sitt syfte.Så länge din användare existerar i våra system.
MejladressNär du skapar en användare måste du registrera din mejladress. Du kommer att få ett mejl om du inte har loggat in på två år innan ditt BringID raderas.Den rättsliga grunden för att behandla personuppgiften för detta ändamål är berättigat intresse, eftersom Bring kan behöva kommunicera med dig via mejl för att verifiera din användare.Så länge din användare existerar i våra system.
MejladressOm du verifierar din mejl vid registrering kommer paket som är registrerade med din mejl som mottagare automatiskt att visas för dig när du är inloggad.Den rättsliga grunden för att behandla personuppgiften för detta ändamål är att det är nödvändigt för att uppfylla avtalet du har ingått med Bring, så att funktionen i Bring-appen fungerar enligt sitt syfte.Så länge din användare existerar i våra system.
MejladressEfter registrering används informationen för att administrera din profil, till exempel genom ändring eller radering av din BringID, samt underhåll av profilen och tjänsten.Det rättsliga grunden för att behandla personuppgiften för detta ändamål är att det är nödvändigt för att uppfylla avtalet du har ingått med Bring om att skapa BringID.Så länge din användare existerar i våra system.
LösenordLösenord används tillsammans med mobilnummer för att logga in med BringID. Lösenordet är personligt och säkerställer din användaridentitet.Det rättsliga grunden för att behandla personuppgiften för detta ändamål är att det är nödvändigt för att uppfylla avtalet du har ingått med Bring om att skapa BringID.Så länge din användare existerar i våra system.
PersonnummerOm du väljer att identifiera dig med elektroniskt ID genom ID-porten lagras ditt personnummer så att du kan se din adress och vem du delar brevlåda med.Den rättsliga grunden för att behandla personuppgiften för detta ändamål är laglig förpliktelse enligt postlagen §37.Så länge din användare existerar i våra system.
Eller i 1 år efter att sändningen har levererats om BringID raderas.
PersonnummerGenom att använda ditt personnummer hämtar vi också upp andra avtal som är registrerade på dig hos oss, till exempel att hämta upp avtal om valt leveransställe om du har ingått detta.Detta ändamål är att uppfylla avtalet med dig.Så länge din användare existerar i våra system.
Eller i 1 år efter att sändningen har levererats om BringID raderas.
PersonnummerI Sverige får du paketet när du visar giltig legitimation eller genom säker identifiering. För vissa tjänster kan du använda BankID, till exempel när du hämtar ett paket från en paketbox eller hos ett ombud. BankID-identifiering kräver att du registrerar ditt personnummer.Vi behandlar ditt personnummer eftersom det är nödvändigt för oss att säkert kunna identifiera dig och säkerställa att ditt paket levereras tryggt. Din information kommer inte delas med den som skickat paketet, men i vissa fall kan den behöva lämnas ut till myndigheter om det behövs för en undersökning, till exempel vid bedrägerifall.

Så länge din användare existerar i våra system. Eller i 1 år efter att sändningen har levererats om BringID raderas.

BetalningsinformationNär du betalar online för Brings tjänster kan du få frågan om du vill spara dina kortuppgifter. Om du svarar ja på den här frågan lagrar vi informationen om det aktuella kortet på din profil, så nästa gång du ska göra en köp kommer det sparade kortet att visas och det blir snabbare att slutföra din beställning.Vi lagrar inte ditt fullständiga kortnummer, endast en identifikation som möjliggör användning mot Nets, vår betalningsförmedlare.Den juridiska grunden för att behandla personuppgiften för detta ändamål är ditt samtycke. Så länge din användare existerar i våra system och fram till att kortet går ut eller tills du själv raderar kortinformationen.
Logg och IP-adressBringID genererar systemloggar vid användning där vi lagrar nödvändig information för att kunna leverera en stabil tjänst till dig som slutanvändare, samt för att kunna felsöka och driva BringID. Systemloggar lagrar bland annat IP-adress, samt din numeriska användaridentifierare som inte kan kopplas direkt till dig som person (pseudonym).Vi behandlar personuppgifterna med stöd av berättigat intresse.

Vi har bedömt det som nödvändigt för oss att göra detta för drift och underhåll av tjänsten för våra användare.
Lagringstiden är 1 år.
Användarsessioner och användartokensVid inloggning i BringID lagrar vi din användarsession. Detta görs för att du ska kunna förbli inloggad över våra olika tjänster. Vi genererar även tillfälliga användartokens, som säkerställer en säker kommunikation mellan oss och dig som användare.Vi behandlar personuppgifterna med stöd av berättigat intresse.

Detta är nödvändigt för att du inte ska behöva logga in varje gång du använder BringID.
Lagringstiden är 1 år.
Anslutna enheterNär du loggar in med Bringf-appen lagrar vi en referens (push-id) till din app som används för att skicka dig aviseringar i appen och i aviseringssenteret om du har valt detta.Den juridiska grunden för att behandla personuppgiften för detta ändamål är ditt samtycke.Push-ID raderas vid första försöket till push-avisering efter att appen har raderats.

2. Hur vi delar dina personuppgifter

Vi delar endast dina personuppgifter i den utsträckning (i) det framgår av denna integritetspolicy, (ii) om vi är förpliktade att dela dem enligt lag, föreskrift eller offentlig myndighetsbeslut, (iii) om en sådan delning är nödvändig för att skydda våra intressen, till exempel för att vi ska kunna försvara oss mot krav.

All delning utöver det som nämnts ovan kräver ditt samtycke. Detta hindrar inte att vi kan använda databehandlare för att behandla personuppgifter på våra vägnar (enligt en databehandlingsavtal).

Vid användning av databehandlare utanför EU/EES säkerställer vi att dessa databehandlare behandlar personuppgifter i enlighet med kraven enligt GDPR, och vi använder EU:s standardavtal för överföring av personuppgifter till tredje land.

3. Frågor och klagomål

Om du har frågor om vår behandling av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta vår dataskyddsombud: personvernombud@posten.no

Om du anser att vår behandling av personuppgifter inte överensstämmer med det som beskrivs här eller att vi på annat sätt inte uppfyller kraven i dataskyddslagstiftningen, önskar vi att du kontaktar oss. Du kan också lämna in klagomål till Datatilsynet. Kontaktinformation till Datatilsynet hittar du på deras webbplats: www.datatilsynet.no.

Dela artikel