Höjd vägskatt i Tyskland och nya kostnader på färjelinjer

Med anledning av en stadigt ökande miljöhänsyn har den tyska regeringen beslutat om en förändring av avgifter för vägtransporter.

Bring-lastbil

Hur avgiften läggs till beror på det enskilda fordonets specifikationer, men påverkar följande fordon i Tyskland.

Från den 1/12-2023: Lastbilar med en totalvikt på mer än 7,5 ton
Från den 1/7-2024: Lastbilar med en totalvikt på mer än 3,5 ton

Andra länder som Frankrike, Österrike, Tjeckien, Schweiz, Spanien, Holland och Danmark arbetar med liknande åtgärder:

Ungern har aviserat att man justerar sina vägskatter i två steg. Det första steget trädde i kraft den 1 oktober 2023 och det andra steget är aviserat att genomföras 1 januari 2024.

Vi arbetar just nu med de ekonomiska konsekvenserna av detta, och vi kommer med information så snart vi vet omfattningen.

Nya kostnader på färjelinjer

Som ett resultat av ett stort europeiskt fokus på att minska mängden växthusgaser, omfattas färjelinjer från och med 1 januari 2024 av EU ETS (EU Emissions Trading System).

Konkret kommer avgiften på utsläpp att regleras löpande under perioden 2024–2026.

Den slutliga ekonomiska konsekvensen av detta är ännu inte känd, men vi återkommer så snart vi vet mer.

För mer information om ovanstående, vänligen kontakta din kontaktperson på Bring.

Mer information om ETS:

Vad är ETS?

Mer information om vägskatten i Tyskland hittar du på nedan länkar:

toll-collect.de

bundesregierung.de

Dela artikel