Vad är ETS?

EU Emissions Trading System (ETS) infördes 2005 som ett verktyg för att minska utsläppen av växthusgaser. Sedan 2005 har ETS satt ett tak på den totala mängd växthusgas som företag får släppa ut per år och kräver att dessa utsläpp övervakas.

En väg i skogen

Så här fungerar systemet

Ett antal utsläppsrätter, vilket är ”valutan” på koldioxidmarknaden, utfärdas. Företag som inte har tillräckligt med utsläppsrätter för att täcka sina utsläpp blir bestraffade med böter.

  • Har du inte tillräckligt med utsläppsrätter? Minska utsläppen, eller köp extra utsläppsrätter.
  • Har du extra utsläppsrätter? Sälj dem eller spara de till nästa år.

Över tid minskas taket på den totala mängd växthusgas som företag får släppa ut. Färre utsläppsrätter utfärdas, tekniker för minskade utsläpps utvecklas och de totala utsläppen minskar.

Idag täcker taket och handelssystemet runt hälften av EU:s utsläpp och mer är tre fjärdedelar av den internationella koldioxidmarknaden.

Cap and Trade-system

ETS arbetar utifrån principen om "Cap and Trade". Ett tak är en gräns för den totala mängden växthusgaser som kan släppas ut av de anläggningar och operatörer som omfattas av systemet. Taket sänks årligen i linje med EU:s klimatmål, vilket säkerställer att utsläppen minskar övertid. Sedan 2005 har EU ETS bidragit till att minska utsläppen från kraft- och industrianläggningar med 37 %.

Från 2024 kommer sjöfartsindustrin att inkluderas i ETS

I januari 2024 kommer ETS att utvidgas till att omfatta utsläpp från alla fartyg med en bruttovikt på över 5 000 ton som trafikerar rutter inom EU.

Sjöfartsindustrin kommer att implementeras i tre steg. Den första etappen med start den 1 januari 2024 omfattar utsläppstillstånd för 40 % av utsläppen. År 2025 kommer ETS att täcka 70 % av utsläppen, och 2026 kommer 100 % av de bekräftade utsläppen att beskattas.

Den typ av sjöfart som först kommer att beröras kommer att vara passagerar- och lastfartyg med en bruttovikt på över 5 000 ton som trafikerar rutter inom EU.

  • 50 % av utsläppen täcks för rutter till och från EU.
  • 100 % av utsläppen täcks för rutter som sker mellan två EU-hamnar och när fartyg befinner sig inom EU-hamnar.

Sammanfattning

  • ETS syftar till att företag får betala för sina utsläpp av växthusgaser, hjälper till att minska utsläppen och genererar intäkter för att finansiera EU:s gröna omställning
  • Verkar i alla EU-länder plus Island, Liechtenstein och Norge (EES-EFTA-stater),
  • Täcker utsläpp från cirka 10 000 anläggningar inom energisektorn och tillverkningsindustrin, samt flygoperatörer som flyger inom EU och avgår till Schweiz och Storbritannien – eller cirka 40 % av EU:s utsläpp

Mer information om ETS hittar du här:

Reducing emissions from the shipping sector (europa.eu)

Dela artikel