Drivmedelstillägg - Bring Cargo International AB

Nivån på drivmedelstillägget bestäms av det genomsnittliga priset för diesel i Europa.

Vi använder oss av Europeiska kommissionens Dieselindex, basår 2018, för att fastställa aktuellt drivmedelstillägg.

Bring Cargo Internationals drivmedelstillägg, som även inkluderar Ad-Blue, justeras den första i varje månad. Kostnaden för drivmedelstillägget visas separat på fakturan.

Om du har frågor kring gällande drivmedelstillägg är du varmt välkommen att höra av dig till ditt lokala kontor eller kontaktperson. Du finner adress och telefonnummer till våra kontor i Sverige via kontaktuppgifter nedan.

Europeiska kommissionens Dieselindex

Kontaktuppgifter

Dela artikel