Ta ett bättre val med hållbart emballage

Ta ett bättre val med hållbart emballage

I takt med att miljö och hållbarhet blir allt viktigare inom både e-handeln och transportbranschen så ökar även efterfrågan på hållbara emballagelösningar, dvs. emballage med mindre klimat- och miljöpåverkan. Hur du packar och skickar dina varor har en stor påverkan på miljön. Så hur kan ditt företag packa med mindre miljöpåverkan och vad definierar egentligen att ett emballage är hållbart?

Bringanställd hanterar paket på terminal.

E-handeln växer med rekordfart och det ställer strängare krav på mer hållbara processer för hela logistikkedjan. Transportbranschen arbetar effektivt för att reducera fossila utsläpp och satsar hårt på innovation. Emballageindustrin spelar också en viktig roll i detta och de har sett en ökad efterfrågan på hållbart emballage, dvs. emballage som tar mer hänsyn till miljön.

Vi har pratat med RAJA, en av Europas största emballageleverantörer. De ser att behovet och efterfrågan på hållbart emballage ökar och de får många frågor om just detta från sina kunder. I denna artikel delar de med sig av goda råd och exempel på vad som definieras som hållbart emballage. De berättar om trendutvecklingen för packning med mindre klimatpåverkan, samt hur du kan skicka dina varor på ett mer hållbart sätt, som värnar mer om miljön.

Vad definierar ett hållbart emballage? 

Först och främst måste emballaget bestå av återvunnet material och ska kunna återvinnas. Emballage som är hållbart, både i plast och papper, måste även ha en miljömärkning som indikerar att det faktiskt är återvunnet och återvinningsbart. Det är inte bara pappförpackningar som är gjorda av återvunnet material, utan även många plastprodukter är det.
 
Det är även viktigt att använda rätt fyllningsmaterial för det du skickar. Papper bryts till exempel ner bättre än plast, men är oftast dyrare då papper väger mer och kostar mer att producera. Färre använder idag bubbelplast, men det finns nu annan typ av plast, återvunnen sådan, som väger mindre och då blir billigare. Det finns även papper som man kan fylla med luft och som ger god stötdämpning. Här kan du läsa mer om vilket fyllningsmaterial som RAJA menar är bäst att använda för dina produkter.
 
Viktigt att tänka på är att även om själva emballaget är återvinningsbart så blir det inte cirkulärt och kan återanvändas förrän det faktiskt har sorterats för återvinning av mottagaren. Det kan därför vara en fördel att informera dina kunder om hur de ska göra för att återvinna det på rätt sätt.
 
– Skicka gärna med en liten informativ lapp som påminner din kund om att de bör återvinna emballaget, eller återanvända det, och hur bra detta är för miljön: ”Så återvinner eller återanvänder du mig”, säger Jonny Ljungberg, försäljningschef på RAJA.

Papper eller plast?

Vilken typ av emballage och fyllningsmaterial som du bör använda beror på många olika faktorer. En pågående diskussion i emballagebranschen handlar om huruvida pappers- eller plastförpackningar är mest hållbart och bäst för miljön att använda. Det finns fördelar och nackdelar med båda, och det viktigaste är att man är uppmärksam på detta.

– Det finns inget rätt svar, och både papper och plast kommer att fortsätta existera. Det krävs mycket arbete för att göra bägge typer av material så hållbara som möjligt. Men det viktigaste är att materialet ska vara nedbrytbart, producerat av återvunnet material och ska kunna återvinnas. Kvaliteten är också en viktig faktor och kvaliteten på plast har blivit väldigt bra. Idag finns det mycket stark plast som man kan återvinna flera gånger, säger Jonny.

Papper kan dock inte återvinnas oändligt många gånger. Vanligtvis kan man återvinna papp upp till 8 gånger. Efter det är fibrerna i papperet i väldigt dåligt skick. Pappersemballage leder ofta även till större CO2-utsläpp då det behövs många träd för produktionen. Plast är dock återvinningsbart för evigt och kan användas flera gånger. Det är alltså inte så illa som man tror, men det viktiga är då att plastemballaget faktiskt återvinns och att det återvinns på rätt sätt.

Det stora skiftet

Just nu är fokuset på klimat och miljö stort i hela Europa och RAJA har sett en kraftig ökning av efterfrågan av hållbara emballagelösningar i många land. Både konsumenterna och företagen har allt tydligare krav på hållbarhet. Våra egna konsumentundersökningar från Bring Research visar också att miljö och hållbarhet blir allt viktigare för både nätkunder och webbutiker. Allt fler nätkunder väljer att medvetet handla från webbutiker med en tydlig miljö- och hållbarhetsprofil.

Det utvecklas ständigt nyare, smartare och mer hållbara produkter inom förpacknings- och emballageindustrin som du bör ha koll på och använda. Om ditt företag använder hållbart emballage, som har mindre klimatpåverkan, bör ni synliggöra detta för era kunder. Många vill få tydlig information om företagets faktiska hållbarhetsarbete som de planerar att handla från. Hur företaget aktivt arbetar för att reducera sina Co2-utsläpp. Sådan information kan göra att en kund väljer att handla hos dig istället för hos en konkurrent som t.ex. inte använder hållbart emballage för sina varor.

Hur kan du emballera mer hållbart?

Utöver att använda hållbart emballage, som värnar om miljön, är det också viktigt att packa smartare. Det gäller att använda rätt kvalitet och mängd, och den rätta typen av emballage för det du ska skicka. Undvik att packa för mycket i varje låda, så den blir för tung och riskerar att gå sönder.

Undvik överanvändning av sträckfilm och tejp. Sträckfilmen idag är så bra att ett lager räcker.

Jonny Ljungberg, försäljningschef | RAJA

Mycket tejp på lådan gör den även svårare att återvinna, då tejpen måste plockas bort från lådan först. Papperstejp kan då vara ett bra alternativ. Den behöver du inte ta bort eftersom den kan återvinnas tillsammans med lådan. Själva papperstejpen är producerat av oblekt papper, innehåller inget silikon och fäster bra.

Emballagespecialisterna på RAJA påpekar också att det är viktigt att använda rätt storlek på lådan för det du ska skicka. Om du använder en för stor låda måste du fylla upp den med mycket onödigt fyllningsmaterial för att skydda varan, något som varken är bra ur ett miljöperspektiv eller särskilt ekonomiskt. Denna typ av smartare packning har också en stor positiv påverkan på miljöbelastningen i trafiken. Catherine Löfquist, hållbarhetschef på Bring, bekräftar detta:
 
– När du packar smartare genom att undvika för mycket onödig luft och tomrum i lådorna gör det att vi som transportör kan få plats med fler lådor på varje bil. Det reducerar det totala antalet körda kilometer, vilket är bra för oss, för dig, för dina kunder och framför allt för miljön!

Ett annat bra exempel på detta är att använda endast den tjocklek av papp som krävs för att lådan ska klara av att transportera dina varor. 

– Här finns det många kronor att spara om du skickar stora mängder på ett år, och här kan vi hjälpa kunden med att välja de rätta dimensionerna, säger Jonny. Vi rekommenderar alltid våra kunder att undvika överanvändning av emballage. Tillräcklig mängd är bäst för miljön, för kvaliteten, för kundupplevelsen och för ekonomin.

Sist men inte minst är kvaliteten på emballaget väldigt viktig. Stirra dig inte blind på t.ex. prislappen per låda. Det kan vara frestande att välja den tunnaste och billigaste lådan, men kom då ihåg att tänka på vad du ska skicka, och om du vill kunna återanvända lådorna.

Om du använder emballage av bra kvalitet kan du återanvända det för eventuella returer.

Jonny Ljungberg, försäljningschef | RAJA

Ju fler gånger man kan återanvända en låda, desto bättre är det för miljön. Sen när lådan inte går att använda för leveranser längre kan du återanvända dem som fyllningsmaterial.

Jonny avslutar med att påminna oss om att det finns många olika typer av smarta lådor, som är lådor med olika smarta funktioner. Exempel på detta kan vara en limremsa för enkel retur eller en automatisk botten som du inte behöver tejpa.

– Om du väljer smartare lådor kommer styckpriset bli lite högre, men det gör det mycket enklare för dig att packa. Du får då en smidigare och snabbare packningsprocess, som i slutändan kommer att bespara dig både tid och pengar! 

Vi hoppas att denna artikel kan inspirera och hjälpa dig att emballera mer hållbart. Lycka till!

Så packar du smartare och mer hållbart:

  • Använd bara emballage som har en miljömärkning. Det betyder att det är nedbrytbart, producerat av återvunnet material och kan återvinnas.
  • Uppmuntra dina kunder att återvinna eller återanvända emballaget. Skicka gärna med en lapp som informerar hur de gör detta.
  • Välj rätt fyllningsmaterial, både ur ett hållbarhetsperspektiv och för det du ska skicka.
  • Fokusera mindre på papper vs. plast, utan mer på att det du väljer ska vara producerat av återvunnet material, nedbrytbart och kan återvinnas.
  • Packa rätt mängd varor i varje låda och använd rätt storlek för innehållet. Undvik onödig luft i lådan.
  • Använd inte för mycket tejp och sträckfilm. Ett lager är tillräckligt och för mycket tejp gör det svårt att återvinna emballaget.
  • Återanvänd lådorna för returer, och när du inte kan använda dem längre gör om dem till fyllningsmaterial.
  • Välj lådor av bra kvalitet, de är oftast starkare och kan återanvändas flera gånger. Smartare lådor besparar dig tid under packningsprocessen.
  • Synliggör för dina kunder om ditt företag använder hållbart emballage.

Vill du få mer information om packning och emballage?

Dela artikel