Så skapar du flera inköpsordrar samtidigt i Mybring

Du kan enkelt skapa flera inköpsordrar i Mybring genom att importera en Excel-fil, som skickas direkt till varulagret för mottagning av ordrar.

Svartvit bild på laptop med Mybring på skärmen

Skapa flera ordrar:

    1. Klicka på ”Inköpsorder” och välj ”Importera från fil”.  
    2. Tryck på ”Välj fil” och ladda upp önskad fil.
    3. Klicka på ”Import” för att bearbeta inköpsordrarna från filen.

Inköpsordrarna markeras som gröna och får statusen ”Ja” när importen har genomförts.

Viktigt! Använd den tillhörande Excel-mallen när du importerar inköpsordrar, det förenklar bearbetningen av ordrarna. Mallen är uppdelad i två flikar, en för ordrar och en för artiklar som är kopplade till ordrarna.

Du kan också öppna fönstret med förklaringar till kolumner och koder som kan användas i Excel-filen.