Miljörapporterna från Mybring bidrar till konkreta åtgärder hos Lyreco

Miljörapporterna från Mybring bidrar till konkreta åtgärder hos Lyreco i Norge

Med de digitala miljörapporterna i Mybring kan kunderna snabbt, enkelt och korrekt hämta utsläppssiffror för sina egna sändningar. Lyreco i Norge har provat detta ett tag och är mycket nöjda med rapporterna och möjligheterna som detta ger.

Lyrecos huvudlager

Lyreco (tidigare Staples) är en välkänd nationell aktör som säljer produkter inom det som kallas Office and Facility. Office-sektionen är i stort sett allt vi behöver på ett (hemma)kontor och under Facility finns en rad andra produkter, som städning, matvaror, kontorsutrustning, möbler och så vidare. De säljer detta genom flera försäljningskanaler, och en av dem är det som kallas Contract. Och Contract bygger till stor del på anbud. 

Stor fördel med miljörapporter i anbudsprocesser 

Lyreco är involverat i många upphandlingar och i många fall ingås stora kontrakt med en löptid på tre till fyra år. Dessa är ofta offentliga företag. De har höga och omfattande krav på miljö/hållbarhetskvalificering av leverantörer. 

För att uppfylla sådana anbud är det absolut nödvändigt att ha ett rapporteringssystem som inger förtroende. Lars Nesteng, som är ansvarig för Supply Chain på Lyreco i Norge, framhåller att Bring har en mycket bra produkt inom det området. 

Han säger att Lyreco har som mål om att bli bäst i branschen och att de därför är helt beroende av att ha en partner som också tar miljö och hållbarhet på allvar – en partner som dessutom har både resurser och strategi att vara bland de bästa i sin bransch. Bring har det. Och det ska de vara stolta över, säger Lars. 

Vi har trots allt haft en egen anbudsrunda. Och där var Bring den stora vinnaren till slut.

Lars Nesteng, Head of Supply på Lyreco i Norge

Lars Nesteng_ Lyreco_Head of Supply.jpg
Lars Nesteng, Head of Supply på Lyreco i Norge

Bring är nu Lyrecos huvudleverantör för distribution i Norge och ansvarar därmed för all distribution från huvudlagret.

Lyreco är mycket nöjda med miljörapporterna i Mybring 

Ett antal kunder till Bring har under en längre period testat självbetjäningslösningen för miljörapporter i Mybring. Lyreco i Norge är en av dem. Den stora fördelen med den nya digitala miljörapporteringslösningen är att den är snabb, enkel och inte minst mycket mer exakt än motsvarande manuella metoder. I rapporten hittar du som är paketkund hos Bring i Sverige, Norge och Danmark, samt styck- och partigodskund i Norge, data för dina sändningars växthusgasutsläpp. Det finns två olika rapporter: 

  • Växthusgasutsläpp på transportnivå 
  • Växthusgasutsläpp per månad 

Lars berättar att Lyreco i Norge bland annat har testat miljörapporteringen när de fått förfrågningar från verksamheter som ville se deras utsläpp för förra året. Han understryker att det är en stor fördel med miljörapporteringen att de kan gå tillbaka i tiden och titta på vilka utsläpp en specifik kund har haft från sina leveranser. 

Inne på lagret_Lyreco.jpg
Många paket ska ut från Lyrecos lager

Och Lyrecos kunder i Norge fick bra valuta för miljörapporteringen. 

– Miljörapporteringen togs emot mycket väl av de kunder som fick informationen. De fick det också på ett strukturerat sätt och i en väldigt lättförståelig layout. De var nog lite förvånade över att vi kunde presentera det på den nivån där, bekräftar Lars.

Det som överraskade mig är att jag kan gå långt tillbaka i tiden och ta ut rapporter. Om jag ska vara ärlig så måste jag säga att jag inte förväntade mig det.

Lars Nesteng, Head of supply på Lyreco i Norge

Lars säger också att Lyreco nu är aktivt med att marknadsföra detta goda miljöverktyg till kunderna. 

Visar tydlig potential för utsläppsminskning 

Miljöredovisningen i Mybring är utformad så att den tydligt visar hur stor del av transporterna som är elektriska, och hur mycket som återstår av denna omställning som Posten Norge och Bring just nu är inblandade i, från fossilt bränsle till el. Så här blir det tydligt var det finns förbättringspotential. Lars bekräftar att han använder det som en "vänlig påminnelse" eller uppmuntran till Bring att de ska bli ännu mer fossilfria. – För det ligger både i Lyrecos intresse och Brings intresse att allt fler leveranser är fossilfria med ellastbilar, elbilar och/eller med tåg. 

Jag har stor tilltro till att Bring kommer att uppnå den nödvändiga snabba omställningen till fossilfritt, men det är viktiga frågor, så vi kan inte vila någon av oss.

Lars Nesteng på Lyreco i Norge

Bra verktyg för hållbarhetsredovisning och intern kommunikation 

Lars framhåller också att miljörapporterna i Mybring är ett ovärderligt hjälpmedel för det interna hållbarhetsarbetet på Lyreco i Norge. – Underlaget härifrån kommer att användas i vår hållbarhetsredovisning, och som underlag för att kontinuerligt dokumentera status inom detta område till anställda i företaget och externa parter som kunder, leverantörer och myndigheter. 

Vi överväger att använda det som en indikator på vårt intranät. Vilket synliggör status för utsläppen. Det vore trevligt – då blir det här transparent för alla i företaget.

Lars Nesteng på Lyreco i Norge

Detta är miljörapporter i Mybring

Kunderna kan själva hämta rapporter som visar klimatavtrycket för sina egna sändningar.

Kundens viktigaste behov är:

  • att ta ut denna information sorterad efter enskilda kunder
  • att ta ut totalen för intern rapportering, t.ex. ISO-rapportering

Utsläppet beräknas per sändning baserat på vikt, antal körda km, antal paket, typ av nätverk och tjänst.

Vi baserar oss på utsläppsfaktorerna i Greenhouse Gas Protocol (GHGP).

Dela artikel