Lathund med våra viktigaste tips om farligt gods

En rad ämnen kan medföra en säkerhetsrisk för liv, hälsa, miljö eller material. Det gör det riskfyllt att hantera och transportera.

För att underlätta för dig som är osäker på om ditt gods räknas som farligt gods, har vi snickrat ihop en nedladdningsbar lathund.

I lathunden får du svar på:

  • Hur du tar reda på om ett ämne är farligt
  • Vad du måste tänka på innan du skickar farligt gods
  • Hur du märker farligt gods 

Ladda ner