Vi informerar mottagarna om våra gröna leveranser

Via vårt digitala gränssnitt får nu mottagarna information om vilken typ av miljöfordon som deras bud- eller hemleverans körs med.

På Bring har vi höga ambitioner när det kommer till hållbarhet och vi har ett miljömål att våra fordon och fastigheter senast år 2025 ska vara helt fossilfria.

När mottagarna nu får en bud- eller hemleverans kan de nu i realtid i vårt digitala gränssnitt se när vi levererar med fordon som går på el eller med fossilfritt bränsle.

Vi har utvecklat en lösning där vi är helt transparenta med våra mottagarna vilken typ av fordon som levererar deras varor.

Emma Tegnefjord, produktägare för Brings digitala gränssnitt

– Det är bra att vi nu kan informera mottagarna om hur just deras transport produceras. Det har länge efterfrågats att vi ska kunna visa när vi kör ut leveranserna fossilfritt, säger Catherine Löfquist, hållbarhetschef på Bring.

Digitalt gränssnitt som visar en mer hållbar leverans
Vårt digitala gränssnitt som visar att vi kommer med en mer hållbar leverans.

 

2020-07-02