Print instruktion

Print version - skriv ut till en A5 broschyr - man måste skriva ut den med bläddring på kortsida (flip on short edge):

Print instruktion