Tilläggstjänster

 • Valfritt utlämningsställe

  Låt din mottagare själv välja det utlämningsställe som passar bäst bland över 1 400 utlämningsställen i Sverige och 6 000 i hela Norden.

 • Retur

  Att smidigt kunna skicka både mindre paket och stora, tunga varor i retur är lika viktigt som självklart när något blivit fel. Du kan välja om din mottagare själv bär ut varan till gatuplan när chauffören kommer eller om du vill beställa en retur med utbärning.

  Om det blivit fel vid en leverans, ex fel färg på fåtöljen, så köper du en utbytesretur. Då tar chauffören med sig returen samtidigt som leveransen av den nya sker.

 • Hämta själv- lager

  Erbjud din kund att hämta ut större gods på en av våra terminaler.

 • Försäkring

  Det händer att paket försvinner eller skadas på vägen till mottagaren. Vi rekommenderar dig därför att teckna vår tilläggsförsäkring Cargo Insurance. Ersättningen baseras på försändelsens verkliga värde och medför ingen självrisk. Vi ersätter belopp upp till:

  • 100 000 SEK eller 10 000 EUR för dina paket
  • 1 000 000 SEK eller 100 000 EUR för dina pallar

  Om du inte har Cargo Insurance prövas din rätt till ersättning enligt bestämmelserna i NSAB 2015. Ersättning medges bara då Bring Parcels AB har orsakat skadan och nivån för ersättningen baseras på ett belopp per kilo - oavsett värdet på paketets innehåll. Ersättningen är 8,33 SDR* per kilo för vägtransport och 17 SDR per kilo för flygfrakt.

  Försäkringen kan tecknas för varje enskilt paket eller pall. Full ersättning ges för varuvärdet, och du betalar ingen självrisk. Det är försäkringstagaren själv som anger varuvärdet och det ska baseras på varans kostnader och eventuell handelsvinst. Detta innebär att om du försäkrar din vara till exempelvis 1000 SEK, så ska det inkludera faktureringsvärdet, frakt, försäkringspremie, eventuell vinst och tull.

  Maximalt försäkringsbelopp för paket är 100 000 SEK eller 10 000 EUR och för pallar 1 000 000 SEK eller 100 000 EUR.

  Cargo Insurance kan tecknas för

  • Alla typer av tillåtet gods, förutom mobiltelefoner, vin, tobaksvaror, sprit, kyl-, frys- och färskvaror eller varor som redan är skadade.
  • För försändelser till och från alla länder, förutom Iran, Irak och Afghanistan.

  För mer information om försäkringsvillkor, se firstmarine.dk , som är vår samarbetspartner gällande försäkringar.

  Du kan välja att betala ett fast pris för varje enskild försändelse. Priset varierar beroende på om försändelsen ska skickas till Europa eller till resten av världen. Premien är dock densamma oavsett försändelsens värde. Om du vill försäkra dina paket och pallar på det här sättet så gör du det enkelt via vårt formulär för beställning av försäkring, som du hittar på den här länken.

  Du kan också välja att försäkra alla dina paket och pallar för ett år framåt. Då försäkras varje paket och pall automatiskt när du skickar dem med Bring Parcels AB. Avtal om helårsförsäkring skrivs samtidigt som ditt kundavtal och premien för helårsförsäkringen beräknas på det totala värdet av de paket och pallar som du skickar med oss under ett år. Premien delas upp och läggs in i priset på varje paket eller pall som du skickar. Vill du göra en helårsförsäkring så tecknar du ett försäkringsavtal med din säljare. 

 • Cash On Delivery

  Varje land har olika regler, läs därför igenom informationen nedan och se vad som gäller för märkning av paketen för det land du ska skicka paket till.
   

  Tilläggstjänsten Cash On Delivery kan kombineras med

  • Business Parcel till Färöarna och Grönland
  • Business Parcel Bulk till Finland, Norge, Island och Färöarna
  • PickUp Parcel till Färöarna och Grönland
  • PickUp Parcel Bulk till Finland, Norge, Färöarna, Island
  • PickUp Parcel Budget till Färöarna och Grönland.

  När du använder Cash On Delivery som tilläggstjänst, ska du välja COD i det system som du använder för att skriva ut dina transportetiketter och EDI så att det anges på transportetiketten att paketet ska levereras med Cash On Delivery. Transportetiketten ska innehålla COD-trekant, COD-belopp, ditt bankkontonummer och ev. betalningsreferens.

  Till Island ska ett inbetalningskort fyllas i som läggs i en plastficka och som fästs på paketet. Till övriga länder krävs inget inbetalningskort för paketet.

  Om paketet levereras ut utan att COD-beloppet har krävts in, står Bring Parcels AB ansvarig för hela COD-beloppet, förutsatt att paketet har märkts enligt gällande regler och att EDI-filen är överförd vid försändelsetidpunkten med relevant information.

  Vid behov har du möjlighet att, mot en avgift, ändra eller stryka felaktiga COD-belopp. Förutsättningen är att paketet ännu inte har levererats till mottagaren. Fyll i vår blankett och skicka till kundservice så hjälper vi dig.

  Viktigt att tänka på när du skickar dina paket med COD

  Varje land har olika regler, läs därför igenom informationen nedan och se vad som gäller för märkning av paketen för det land du ska skicka paket till.

  Så här märker du dina COD paket (PDF)

  Bankkonto (COD-account) med OCR

  Konto med OCR betyder, att du som betalningsmottagare får automatisk avräkning från din bank med information om vilka av dina kunder som har inbetalat COD-belopp. Informationen innehåller alltid en COD-referens som visar vilken kund som har inbetalat COD-beloppet till dig. COD-referensen består av ett antal siffror, där den sista siffran är en kontrollsiffra. Informationen om uträkningen av kontrollsiffran får du av din bank.

  Bankkonto (COD-account) utan OCR

  Konto utan OCR innebär att du som betalningsmottagare inte får automatisk avräkning från din bank. Du får istället en kopia av inbetalningskortet där du ser vilket COD-belopp som är inbetalt. Om du också vill ha en COD-referens har du möjlighet att använda dig av ett fritextfält. Ett exempel på fritext är fakturanummer.

  Kreditornummer

  Kreditornumret består av åtta siffror, och används bara när du skickar COD-paket till Färöarna och Grönland. Ge alltid besked till din kontaktperson i Bring om detta nummer, då det skal tryckas på inbetalningskortet.

 • Avisering - eAdvising

  Denna tilläggstjänst ger dig möjlighet att via sms och/eller e-mail meddela dina mottagare att paket är på väg samt datum och plats för leverans. Meddelandet innebär att mottagaren snabbare får information om att paketet är levererat till servicekontoret och därmed kan mottagaren hämta sin försändelse utan fördröjning. I de fall då paketet levereras till mottagens dörr, anger meddelandet när leverans kommer att ske till mottagarens adress. Mottagarna kan därmed lättare planera sina aktiviteter i samband med leveransen.

  Du beställer tjänsten enkelt när genom att välja tilläggstjänsten i Mybring eller annat edi-stött TA-system. Genom att du anger mottagarens mobilnummer och/eller e-mail, skickar vi ett sms/e-mail istället för en traditionell brevavisering.

  För paket till privatpersoner så skickas meddelandet då paketet har levererats till utlämningsstället eller lastas på budbil för hemleverans. Vid kvarliggande paket skickas ett påminnelse-SMS om att mottagaren har ett paket att hämta ut, detta skickas dag 6 och dag 12. Hämtar mottagaren inte sitt paket skickat ett SMS dag 14 med information om att deras paket har gått i retur. Skulle mottagarens mobilnummer saknas eller vara angivet i inkorrekt format sänds en pappersavi istället till mottagaren mot en avgift för brevavisering.

  eAdvising är en tilläggstjänst för våra lösningar:

  •Business Parcel, DK & NO
  •Business Parcel Bulk, DK & NO
  •Business Pallet, DK
  •Express Nordic 09:00 Bulk NO
  •PickUp Parcel, FI, DK, NO & SE
  •PickUp Parcel Bulk, DK, SE, NO & FI
  •Home Delivery Parcel SE, NO & FI

 • Leverans utan kvittens

  Din leverans levereras till mottagaren även om personen inte är på plats vid leveranstillfället och kan kvittera försändelsen. Chauffören ställer leveransen på en så bra plats som möjligt och mottagaren slipper att hämta själv eller boka en ny leverans.

  Bring ansvarar för att leverera godset enligt skriftliga anvisningarna i EDI och på transportetiketten. Saknas skriftliga anvisningar sker leverans, om möjligt, utanför dörren på angiven adress. I de fall anvisningar inte kan följas eller chauffören bedömer att leverans inte kan ske på ett säkert sätt kan försändelsen komma att returneras till avsändaren. Flex Delivery kan användas i kombination med nedanstående tjänster och destinationer.

  Ersättningsanspråket för paketet eller pallen upphör när paketet eller pallen har behandlats och levererats i enlighet med gällande villkor. I de fall kunden kan dokumentera att eventuell förlust eller skada har uppstått under Brings hantering gäller Brings allmänna tjänstevillkor.

  Flex Delivery

   

  Danmark

  Norge

  Sverige

  Business Parcel

  Ja

  Nej

  Ja

  Business Parcel Bulk

  Ja

  Ja

  Ja

  Home Delivery Parcel

  Ja

  Ja

  Ja

  Express Nordic 09:00

  Nej

  Ja

  Nej

  Business Pallet

  Ja

  Nej

  Ja

 • Tull

  När du använder den här tjänsten så skickar du informationen i din handelsfaktura i en fil när försändelsen blir hämtad hos dig. EDI-filen skickas vidare till Norge så att varorna kan förtullas så fort de ankommer till Oslo. Därifrån skickas de sedan snabbt ut till dina mottagare, oavsett var de befinner sig i Norge.

  För att kunna använda tjänsten krävs att du skickar förtullningsinformationen via EDI. Du måste använda ett av de filformat för EDI-överföring som Bring Parcels erbjuder. Tjänsten är mest kostnadseffektiv för dig som skickar fler än 50 varugrupper per försändelse. Papperskopior av handelsfakturan eller annan nödvändig tulldokumentation måste alltid bifogas den fysiska försändelsen. Vid avvikelser från de riktlinjer som avtalats, tillkommer avvikelsekostnader enligt avtal. För ytterligare information om tjänsten Customs Clearance Information via EDI, kontakta din säljare.