Trafikupplägg:  
Direktbilstrafik styckegods- och komplettlaster.
Import - Export.

Transporttid:
Hellaster: Minsk 4-5 arbetsdagar
Övrigt efter överenskommelse
Styckegods ca 7 arbetsdagar   

Frekvens:
Hellaster efter överenskommelse
Parti- Styckegods 1 gång per vecka
Avgång Sverige fredagar

Förtullning:
Sker på instruktion av mottagaren

Dokument:  För transportens genomförande behövs följande dokument: 3 ex handelsfaktura 2 ex ED dokument eventuella licenser För övriga dokumentkrav hänvisas till Skeppningshandbokens anvisningar.

Generellt: 1 flakmeter = 1850 kg  1 m3 = 333 kg

Alla uppdrag utförs enligt NSAB 2015. Mer precisa villkor och innehåll tillhandahålls på begäran och vid offertgivning.

Offertförfrågan