Trafikupplägg:  
Direktbilstrafik styckegods- och komplettlaster, samt järnvägstransporter via Klaipeda, Litauen.
Export.

Avgångar

Mån Tis Ons Tors Fre Ledtid*
Export     X   X 15 dagar
Import 15 dagar

*Ledtiden mäts i arbetsdagar och gäller styckegods. Helbilar kan lastas alla arbetsdagar.

Hellaster bil, 13-14 dagar
Järnväg, 12-14 dagar (endast hela container/vagnar kan bokas)

Förtullning: Enligt instruktion av respektive köpare

Dokument:  För transportens genomförande behövs följande dokument: 4 ex handelsfaktura i original 4 ex Packlista 2 ex ED dokument eventuella certifikat i original För övriga dokumentkrav hänvisas till Skeppningshandbokens anvisningar.

Generellt: 1 flakmeter = 1850 kg  1 m3 = 333 kg

Alla uppdrag utförs enligt NSAB 2015. Mer precisa villkor och innehåll tillhandahålls på begäran och vid offertgivning.

Offertförfrågan