Trafikupplägg

Direktbilstrafik styckegods- och komplettlaster. Import - Export.

Avgångar

Mån Tis Ons Tors Fre Ledtid*
Export X X X X 1-4 dagar
Import X X X X 1-4 dagar

*Ledtiden mäts i arbetsdagar. Avgångsdagarna avser styckegodstrafik i båda riktningar. För partisändningar och hellaster gäller tätare avgångar och generellt kortare ledtider.

Generellt

1 flakmeter = 2000 kg 
1 m3 = 333 kg

Alla uppdrag utförs enligt NSAB 2015. Mer precisa villkor och innehåll tillhandahålls på begäran och vid offertgivning.

Offertförfrågan