Trafikupplägg:  
Direktbilstrafik komplettlaster och specialtransporter.
Även järnvägstransporter via Klaipeda, Litauen.
Export

Avgångar

Mån Tis Ons Tors Fre Ledtid*
Export 20 dagar
Import

*Ledtiden mäts i arbetsdagar. Hellaster kan bokas alla arbetsdagar. 
Hellaster bil, 20 arbetsdagar
Järnväg, 20 arbetsdagar (endast hela container/vagnar kan bokas) 

Förtullning: Enligt instruktion av respektive köpare.

Dokument:  För transportens genomförande behövs följande dokument: 4 ex handelsfaktura i original 4 ex Packlista 2 ex ED dokument För övriga dokumentkrav hänvisas till Skeppningshandbokens anvisningar.

Generellt: 1 flakmeter = 1850 kg  1 m3 = 333 kg

Alla uppdrag utförs enligt NSAB 2015. Mer precisa villkor och innehåll tillhandahålls på begäran och vid offertgivning.

Offertförfrågan