Trafikupplägg:  
Styckegods- och komplettlaster. Export

Avgångar

Mån Tis Ons Tors Fre Ledtid*
Export       X 9-11 dagar
Import 9-11 dagar

*Ledtiden mäts i arbetsdagar och gäller styckegods. Helbilar kan lastas alla arbetsdagar.

Dokument: 
För transportens genomförande behövs följande dokument:
För dokumentkrav hänvisas till Skeppningshandbokens anvisningar.

Generellt:
1 flakmeter = 1850 kg 
1 m3 = 333 kg

Alla uppdrag utförs enligt NSAB 2015. Mer precisa villkor och innehåll tillhandahålls på begäran och vid offertgivning.

Offertförfrågan