Trafikupplägg:  
Direktbilstrafik styckegods- och komplettlaster.
Import - Export.

Avgångar

Mån Tis Ons Tors Fre Ledtid*
Export   X   X 1 dag
Import   X   X 1 dag

*Ledtiden mäts i arbetsdagar och gäller styckegods. Helbilar kan lastas alla arbetsdagar.

Dokument:  För transportens genomförande behövs följande dokument: 1 ex handelsfaktura För övriga dokumentkrav hänvisas till Skeppningshandbokens anvisningar.

Generellt: 1 flakmeter = 1850 kg  1 m3 = 333 kg

Alla uppdrag utförs enligt NSAB 2015. Mer precisa villkor och innehåll tillhandahålls på begäran och vid offertgivning.

Offertförfrågan