Trafikupplägg:  
Styckegodstransporter till/från Jordanien och komplettlaster med avgång efter önskemål.
Kundindividuella logistiklösningar.
Export

Avgångar

Mån Tis Ons Tors Fre Ledtid*
Export         X 17 dagar
Import

*Ledtiden mäts i arbetsdagar och gäller styckegods. Helbilar kan lastas alla arbetsdagar.

Dokument: 
För transportens genomförande behövs följande dokument:
8 ex handelsfaktura
ED dokument
För övriga dokumentkrav hänvisas till Skeppningshandbokens anvisningar.

Generellt:
1 flakmeter = 1850 kg 
1 m3 = 333 kg

Alla uppdrag utförs enligt NSAB 2015. Mer precisa villkor och innehåll tillhandahålls på begäran och vid offertgivning.

Offertförfrågan