Trafikupplägg:  
Direktbilstrafik styckegods- och komplettlaster.
Import - Export, inkl uppackning, bortforsling av förpackningsmaterial samt leveranser till terminal.

Avgångar

Mån Tis Ons Tors Fre Ledtid*
Export   X X X 8-10 dagar
Import         8-10 dagar

* Ledtiden gäller styckegods. Helbilar kan lastas alla arbetsdagar.

Dokument:  För dokumentkrav hänvisas till Skeppningshandbokens anvisningar.

Generellt: 1 flakmeter = 1850 kg  1 m3 = 333 kg

Alla uppdrag utförs enligt NSAB 2015. Mer precisa villkor och innehåll tillhandahålls på begäran och vid offertgivning.

Offertförfrågan