Trafikupplägg

Direktbilstrafik styckegods- och komplettlaster. Import - Export.

Avgångar

Mån Tis Ons Tors Fre Ledtid*
Export      X X 6-7 dagar
Import      X X 6-7 dagar

*Ledtiden mäts i arbetsdagar och gäller styckegods. Helbilar kan lastas alla arbetsdagar.

Dokument

För dokumentkrav hänvisas till Skeppningshandbokens anvisningar.

Generellt

1 flakmeter = 1850 kg 
1 m3 = 333 kg

Alla uppdrag utförs enligt NSAB 2015. Mer precisa villkor och innehåll tillhandahålls på begäran och vid offertgivning.

Offertförfrågan